mgr Krzysztof Stępniewski

Stanowisko: Pracownik techniczny.

Zainteresowania naukowe: Ekologiczne i ewolucyjne aspekty biometrii ptaków, w szczególności porównanie morfologii gatunków palearktycznych i południowoafrykańskich.

Zadania: Organizacja techniczna i logistyczna Programu Badawczego Akcja Bałtycka: zaopatrzenie, konserwacja sprzętu, nadzór nad obrączkami, zeszytami i bazach danych, przygotowywanie corocznych raportów z prac terenowych AB, promocja AB; współprowadzenie sekretariatu SBWP; praca w ramach projektu IMBIO: przygotowywanie i digitalizacja danych z Terenowych Stacji Obrączkowania Ptaków; czynny obrączkarz AB.

E-mail: krzysztof.stepniewski[at]ug.edu.pl

Telefon: (+48 58) 523 61 54

Publikacje

Polakowski M., Stępniewski K., Śliwa-Dominiak J., Remisiewicz M. 2020. Age-dependent differences in iris colouration of passerines during autumn migration in Central Europe. PeerJ 2020. doi: 10.7717/peerj.9188

Polakowski M., Jankowiak Ł., Stępniewski K., Stępniewska K., Kruckenberg H., Ebbinge B.S., Monika Broniszewska, Anna Cichocka. 2019. Timing and duration of spring staging of the Eurasian Greater White-fronted Goose (Anser albifrons albifrons) in relation to sex, age and progress of migration season. Ornis Fennica 96: 24-32.

Golawski A., Polakowski M., Filimowski P., Stępniewski K., Stępniewska K., Kiljan G., Kilon D., Pietkiewicz M., Sztwiertnia H., Cichocka A., Kosicki J.Z. 2019. Does the sex and age of birds and the size of human settlements affect recapturing of the Great Tit (Parus major) at bird feeders? Behavioural Processes  162: 162-166.

Sikora A., Ławicki Ł., Stępniewski K., Sołowiej M., Malczyk P., Czerwiński B., Janczyszyn A., Barcz M., Cząstkiewicz D., Borowik M., Chodkiewicz T. 2018. Kolejne stwierdzenia płochacza syberyjskiego Prunella montanella w Polsce na tle nalotu jesienią 2016 w Europie. Ornis Polonica 59: 273-290.

Cichocki W., Stępniewski K. 2016. Pomurnik Tichodroma muraria. w: Wilk T., Bobrek R., Pępkowska-Król A., Neubauer G., Kosicki J.Z. (red.) 2016. Ptaki polskich Karpat – stan, zagrożenia, ochrona. OTOP, Marki.

Stępniewski K., Stępniewska K. 2015. Rzadkie gatunki ptaków stwierdzone na Akcji Bałtyckiej w latach 1960-2012. Ptaki Pomorza 5: 79-100.

Szulc J., Nowakowski J.K., Stępniewski K. 2015. Akcja Bałtycka 2011 – sprawozdanie z prac. Ptaki Pomorza 5:134-139.

Goławski A., Polakowski M., Filimowski P., Stępniewska K., Stępniewski K., Kiljan G., Kilon D. 2015. Factors influencing the fat load variation in three wintering bird species under stable food access conditions. Journal of Ethology 33: 205-211.

White M., Stępniewski K., Megalli M. 2013. Passerine migrants in Bahariya oasis, Western desert, Egypt: surveys and habitat associations. Sandgrouse 35: 2-13.

Nowakowski J.K., Manikowska-Ślepowrońska B., Stępniewska K., Stępniewski K., Rosińska K. 2012. Akcja Bałtycka 2010 – sprawozdanie z prac. Ptaki Pomorza 3: 145-151.

Stępniewski K., Cichocki W. 2011. Rozmieszczenie, liczebność i preferencje siedliskowe pomurnika Tichodroma muraria (L.) w Tatrach Polskich. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67 (5): 399-414.

Stępniewski K., White M., Megalli M. 2011. Autumn migration of passerines in Bahariya Oasis, Egypt – where do they come from and where do they go? The Ring 33: 27-36.

Rząd I., Sitko J., Wysocki D., Stępniewski K. 2011. Digenean trematodes from six species of birds (Passeriformes, Piciformes and Strigiformes) from north-western Poland. Wiadomości Parazytologiczne 57 (4): 271-276.

Stępniewski K., Stępniewska K. 2011. 8th Conference of the European Ornithologists’ Union 27-30 August 2011, Riga. International Studies on Sparrows 35: 35-36.

Kozłowska A., Stępniewska K., Stępniewski K., Busse P. 2009. Dynamics of autumn migration of the Acrocephalus warblers through the Polish Baltic Coast. The Ring 31 (2): 15-43.

 

Wybrane publikacje popularnonaukowe:

Nowakowski J.K., Stępniewski K. 2015. Lornetką, radarem i w laboratorium – współczesne metody badań wędrówek ptaków. Ptaki Polski 4/2015: 28-35.

Rosińska K., Stępniewski K. 2015. Akcja Bałtycka – 55 lat wielkiej ornitologicznej przygody. Ptaki Polski 3/2015: 44-47.

Stępniewski K. 2012. Wytrwali mali podróżnicy. Ptaki – kwartalnik Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków 3/2012: 16-19.

Stępniewski K. Akcja Bałtycka. Ptaki – kwartalnik Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków 3/2012: 27-29.

Konferencje

Rosińska K., Stępniewski K. 2015. Edukacja na obozach ornitologicznych formą ochrony przyrody. Konferencja „Współczesne obrączkowanie ptaków – aspekt naukowy i etyczny”, 28.11.2015, Gdańsk (referat).

Remisiewicz M., Nowakowski J.K., Stępniewska K., Stępniewski K. 2015. Przyjemne z pożytecznym, czyli nauka i wolontariat na Akcji Bałtyckiej. V Zjazd Ornitologów Pomorza, 06-08.02.2015, Krynica Morska (referat).

Stępniewska K., Stępniewski K. 2015. Akcja Bałtycka 2014. II Zjazd Krajowej Sieci Stacji Obrączkowania Ptaków, 16-18.01.2015, Gugny (referat).

Stępniewski K., Stępniewska K., Rosińska K. 2014. Sprawozdanie z prac terenowych Akcji Bałtyckiej 2013. Zjazd Kierowników Akcji Bałtyckiej i Krajowej Sieci Stacji Obrączkowania Ptaków, 15-16.03.2014, Gdańsk (referat).

Nowakowski J.K., Szulc J., Stępniewski K. 2014. Po co ornitologowi linijka… czyli dlaczego warto mierzyć ptaki. Zjazd Kierowników Akcji Bałtyckiej i Krajowej Sieci Stacji Obrączkowania Ptaków, 15-16.03.2014, Gdańsk (referat).

Stępniewska K., Stępniewski K. 2014. Akcja Bałtycka na antypodach, czyli obrączkowanie ptaków w RPA. IV Zjazd Ornitologów Pomorza, 14-16.02.2014, Łukęcin (referat).

Nowakowski J.K., Szulc J., Stępniewski K. 2013. Biometrics as an ornithologist’s tool. What can measuring wings teach us about the evolution and ecology of birds? Barberspan Bird Ringing Conference, 28.11-2.12.2013, Barberspan, RPA (referat).

Szulc J., Stępniewski K., Nowakowski J.K. 2013. Wing morphology as a trade-off between selective pressures: a review. Barberspan Bird Ringing Conference, 28.11-2.12.2013, Barberspan, RPA (referat).

Szulc J., Stępniewska K, Stępniewski K. 2013. Bukowo 30 lat później. Nowy punkt Akcji Bałtyckiej. III Zjazd Ornitologów Pomorza, 22-24.02.2013, Ustka (referat).

Busse P., Stępniewski K., White M. 2012. Bird Survey and Ringing in the Western Desert, Egypt, 2010 – part of a longer term study of the south-eastern migration route. Ornithological Society of the Middle East (OSME), Summer Meeting, 7-8.07.2012, Thetford, Wielka Brytania (referat).

Stępniewska K., Stępniewski K. 2012. Przelot sów przez polskie wybrzeże Bałtyku na podstawie danych Akcji Bałtyckiej. II Zjazd Ornitologów Pomorza, 24-26.02.2012, Jurata (referat).

Stępniewska K., Stępniewski K. 2011. Przelot sów przez polskie wybrzeże Bałtyku na podstawie danych Akcji Bałtyckiej. IV Ogólnopolska Konferencja Sowy Strigiformes Polski, 9-11.12.2011, Międzybrodzie Żywieckie (referat).

Stępniewska K., Stępniewski K. 2011. Rzadkie ptaki chwytane na Akcji Bałtyckiej w ciągu 50 lat jej działalności. I Zjazd Obrączkarzy, 18-20.11.2011, Gdańsk-Sobieszewo (referat).

Stępniewski K. 2011. What influence does the migratory strategy of the species have on the differences in wing parameters between juveniles and adults? 8th Conference of the European Ornithologists’ Union, 27-30.08.2011, Ryga, Łotwa (referat).

Stępniewska K., Stępniewski K. 2011. Rzadkie ptaki chwytane na Akcji Bałtyckiej w ciągu 50 lat jej działalności. I Zjazd Ornitologów Pomorza, 21-23.01.2011, Czarnocin (referat).

Stępniewska K., Stępniewski K. 2010. Five years of Polish-Italian collaboration in Arosio Bird Observatory: general results. Konferencja „On thrushes’ wings, how to preserve them with no profit”, 03.07.2010, Bergamo, Włochy (referat).

Stępniewski K., Nowakowski J.K. 2009. What does the ringer need a ruler for? Konferencja SEEN “SEEN in the future”, 11-13.12.2009, Zwartowo (referat).

Granty

2015-2016 – współwykonawca projektu: grant SPUB na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego „Stacja Badania Wędrówek Ptaków” (203733/E-335/SPUB/2015/2).

2014-2015 – współwykonawca projektu: grant SPUB na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego „Stacja Badania Wędrówek Ptaków” (203733/E-335/SPUB/2014/3).

2013-2014 – współwykonawca projektu: grant SPUB na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego „Stacja Badania Wędrówek Ptaków” (203733/E-335/SPUB/2013/4).

2012-2013 – współwykonawca projektu: grant SPUB na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego „Stacja Badania Wędrówek Ptaków” (203733/E-335/SPUB/2012).

2011-2012 – współwykonawca projektu: grant SPUB na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego „Stacja Badania Wędrówek Ptaków” (127/E-335/SPUB/ZS3/055/2011-1).