Misja i Wizja

Stacji Badania Wędrówek Ptaków

Misja

Wizja

Jesteśmy zespołem osób zafascynowanych zjawiskiem wędrówek ptaków. Od wielu lat prowadzimy badania naukowe nad biologią i ekologią ptaków wędrownych oraz monitoring ich populacji, we współpracy krajowej i międzynarodowej. Kształcimy ornitologów, nauczycieli, pracowników służb ochrony przyrody i konsultantów środowiskowych. Z pasją popularyzujemy wiedzę na temat wędrówek ptaków wśród miłośników przyrody w Polsce i na świecie, ponieważ uważamy, że świadomość społeczna o ich wartości jest niezbędna dla skutecznej ochrony ptaków i ich środowiska.

Dążymy do tego, aby być wiodącym w Polsce i znaczącym na arenie międzynarodowej ośrodkiem naukowo-dydaktycznym, prowadzącym badania nad wędrówkami ptaków i monitorującym stan ich populacji. Chcemy, by nasze działania przyczyniały się do lepszego poznania, a przez to skutecznej ochrony, ptaków w kraju i na świecie.