Badania

Stacji Badania Wędrówek Ptaków

Stacja Badania Wędrówek Ptaków prowadzi szeroko zakrojone badania fenomenu ptasich wędrówek. Realizujemy 8-10 projektów badawczych jednocześnie obejmujących biologię, ekologię i ewolucję wędrówek ptaków. Ważną składową tych badań jest prowadzony już od ponad pół wieku, wszechstronny monitoring wędrówek ptaków na polskim wybrzeżu Bałtyku obejmujący śledzenie zmian intensywności przelotu, zmian terminów migracji i zmian biometrii poszczególnych gatunków. Prace badawcze są prowadzone zarówno na zlokalizowanych w Polsce terenowych stacjach obrączkowania ptaków (Bukowo-Kopań, Hel i Mierzeja Wiślana) jak i w czasie licznych ekspedycji w rejonie Morza Śródziemnego, a także we wschodniej i południowej Afryce. Wyniki naszych badań są systematycznie udostępniane w formir publikacji, na licznych konferencjach naukowych i w Internecie.