Czym się zajmujemy

Stacja Badania Wędrówek Ptaków

Stacja Badania Wędrówek Ptaków jest uniwersytecką jednostką badawczą i dydaktyczną w randze katedry. Prace badawcze naszego Zespołu skupiają się wokół zjawiska migracji ptaków. Ich celem jest poznanie różnych aspektów biologii, ekologii i morfologii ptaków w okresie pozalęgowym, szczególnie w trakcie wędrówek, jak również analiza powiązań migracji z innymi elementami cyklu życiowego oraz monitoring populacji ptaków wędrownych. Nasze badania koncentrują się wokół ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), które stanowią nasz modelowy obiekt badań zjawisk związanych z migracjami, ale wędrówki ptaków z innych grup stanowią nie mniej ciekawy przedmiot naszych prac. Najdłuższym i kluczowym programem badawczym i monitoringowym Stacji jest Akcja Bałtycka, prowadzona nieprzerwanie od roku 1960 na polskim wybrzeżu Bałtyku. Ważny element naszych prac stanowi modelowanie długoterminowych trendów liczebności ptaków oraz zmian w charakterze i terminach ich wędrówki pod wpływem zmian środowiska, w tym długoterminowych zmian klimatu. Prowadzimy także projekty naukowe w Polsce i za granicą, dotyczące innych aspektów migracji ptaków wzdłuż głównych szlaków ich wędrówek. Prace badawcze prowadzone są przez specjalistów, przy wsparciu studentów i wolontariuszy. Podczas nich przekazujemy wiedzę o ptakach wielu miłośnikom przyrody ze wszystkich grup wiekowych z różnych zakątków świata.

ساخت اپلیکیشن

صندلی اداری

آموزش وردپرس

آموزش وردپرس