Dydaktyka

Stacja Badania Wędrówek Ptaków

Pracownicy i doktoranci Stacji Badania Wędrówek Ptaków prowadzą zajęcia z następujących przedmiotów:

  • Anatomia funkcjonalna kręgowców,
  • Metody statystyczne w biologii,
  • Histologia zwierząt.