Prace dyplomowe

Stacja Badania Wędrówek Ptaków

Prace magisterskie SBWP

Rok Autor Promotor Tytuł
2020 Katarzyna Niedziela dr hab. Magdalena Remisiewicz, prof. UG Wieloletnia zmiany terminów jesiennej wędrówki muchołówki szarej przez polskie wybrzeże Bałtyku i ich związek z temperaturami na lęgowiskach i trasach migracji PDF
2019 Agata Pinszke dr hab. Magdalena Remisiewicz, prof. UG Influence of temperatures on breeding grounds and migration routes on timing of autumn migration of Garden Warbler Sylvia borin and Lesser Whitethroat S. curruca at the Baltic coast PDF
2018 Joanna Gruchocka dr hab. Magdalena Remisiewicz Wieloletnie zmiany terminów wiosennej wędrówki piecuszka Phylloscopus trochilus i pierwiosnka Ph. collybita na wybrzeżu Bałtyku w odpowiedzi na zmiany temperatury i opadów PDF
2017 Tomasz Maciąg dr hab. Magdalena Remisiewicz Wieloletnie trendy liczebności wybranych gatunków wróblowych w trakcie wiosennej i jesiennej migracji przez polskie wybrzeże Bałtyku PDF
2016 Iva Šoštarić dr hab. Magdalena Remisiewicz Sex differences in morphology and migration timing of Chiffchaff Phylloscopus collybita and Willow Warbler Phylloscopus trochilus in northern Poland PDF
2016 Ilona Krawczyk dr hab. Magdalena Remisiewicz Porównanie pierzenia lotek cierniówki (Sylvia communis) i gajówki (Sylvia borin) z populacji gniazdujących i wędrujących przez Polskę oraz zimujących w południowej Afryce PDF
2015 Małgorzata Misztal dr hab. Magdalena Remisiewicz Płciowe zróżnicowanie wymiany piór lotnych u dorosłych kapturek Sylvia atricapilla w latach 2013-2014 na terenie Polski
2015 Magdalena Staniaszek dr hab. Magdalena Remisiewicz Wymiana lotek pierwszorzędowych u biegusa malutkiego Calidris minuta zimującego nad j. Magadi w Kenii
2014 Iwona Anna Cieszewska dr hab. Magdalena Remisiewicz Biometria biegusów malutkich Calidris minuta w trakcie jesiennego przelotu przez Polskę PDF
2014 Aleksandra Niemc dr hab. Magdalena Remisiewicz Wymiana upierzenia u samców i samic biegusa malutkiego Calidris minuta zimujących w Republice Południowej Afryki
2008 Michał Sokołowski prof. dr hab. Przemysław Busse Dynamika jesiennej migracji raniuszka (Aegithalos caudatus) nad Polskim Wybrzeżem Bałtyku
2007 Justyna Capłap dr Agnieszka Ożarowska Zależności pomiędzy stopniem otłuszczenia a aktywnością oraz ukierunkowaniem migrantów testowanych w klatkach orientacyjnych
2007 Anna Kozłowska prof. dr hab. Przemysław Busse Dynamika jesiennego przelotu ptaków z rodzaju Acrocephalus na polskim wybrzeżu Bałtyku
2007 Agnieszka Murowaniecka dr Jarosław K. Nowakowski Długookresowe zmiany parametrów biometrycznych sikory bogatki (Parus major) migrującej przez polskie wybrzeże Bałtyku
2006 Adam Kmieć prof. dr hab. Przemysław Busse Wiosenna migracja sów na polskim wybrzeżu Bałtyku
2006 Grzegorz Zaniewicz prof. dr hab. Przemysław Busse Jesienna wędrówka i zróżnicowanie biometryczne pokrzywnicy (Prunella modularis) na polskim wybrzeżu Bałtyku
2005 Sylwia Tadej-Kaim prof. dr hab. Przemysław Busse Jesienna dynamika przelotu pokrzewki ogrodowej Sylvia borin na polskim wybrzeżu Bałtyku
2005 Angelika Wilhelm prof. dr hab. Przemysław Busse Jesienna dynamika przelotu piegży Sylvia curruca na polskim wybrzeżu Bałtyku
2004 Karolina Adamska prof. dr hab. Przemysław Busse Zróżnicowanie preferencji kierunkowych rudzika (Erithacus rubecula) w trakcie jesiennej wędrówki przez Beskid Niski
2004 Monika Filar prof. dr hab. Przemysław Busse Preferencje kierunkowe pierwiosnka Phylloscopus collybita podczas jesiennej wędrówki w Beskidzie Niskim
2004 Małgorzata Ginter dr Magdalena Remisiewicz Zróżnicowanie morfologiczne rudzika (Erithacus rubecula) w trakcie jesiennej migracji przez polskie wybrzeże Bałtyku
2004 Marta Ścisłowska prof. dr hab. Przemysław Busse Zależność ciężaru i otłuszczenia u wędrujących ptaków wróblowatych
2003 Łukasz Meina prof. dr hab. Przemysław Busse Zjawisko przerywania przelotu w czasie jesiennej wędrówki rudzika Erithacus rubecula L. przez polskie wybrzeże Bałtyku
2003 Paweł Piwowarski prof. dr hab. Przemysław Busse Zmienność determinacji kierunkowej rudzika Erithacus rubecula L. badanej w testach orientacyjnych na różnych szerokościach geograficznych
2003 Katarzyna Dorota Rosińska dr Magdalena Remisiewicz Zróżnicowanie morfologiczne rudzika (Erithacus rubecula L.) chwytanego w trakcie wędrówki jesiennej w stacji badawczej Akcji Bałtyckiej Bukowo-Kopań
2002 Małgorzata Wójcik prof. dr hab. Przemysław Busse Wpływ widoczności nieba na aktywność i preferencje kierunkowe rudzika Erithacus rubecula w czasie jesiennej wędrówki na stacji Bukowo w latach 1995-2001
2000 Katarzyna Kędzior prof. dr hab. Przemysław Busse Zjawisko przerywania przelotu w czasie jesiennej wędrówki pokrzewki czarnołbistej Sylvia atricapilla przez polskie wybrzeże Bałtyku
2000 Mariola Malinowska prof. dr hab. Przemysław Busse Falowy charakter jesiennej wędrówki rudzika (Erithacus rubecula) przez półwysep Helski z uwzględnieniem zmienności biometrycznej
2000 Agnieszka Skibicka prof. dr hab. Przemysław Busse Zachowanie orientacyjne rudzika (Erithacus rubecula) – zależność aktywności i kierunkowości od pory dnia w czasie jesiennej wędrówki na stacji Bukowo w latach 1996-1999
2000 Karolina Tylawska prof. dr hab. Przemysław Busse Struktura płciowo-wiekowa fal przelotu jesiennego pokrzewki czarnołbistej (Sylvia atricapilla) na stacji Bukowo
1996 Kamila Drozdowska prof. dr hab. Przemysław Busse Wstępna analiza dynamiki jesiennej wędrówki mysikrólika (Regulus regulus) przez polskie wybrzeże Bałtyku w latach 1961-1990
1996 Agnieszka Ostrach-Kowalska prof. dr hab. Przemysław Busse Niektóre aspekty jesiennej wędrówki pierwiosnka (Phylloscopus collybita) przez polskie wybrzeże Bałtyku
1995 Michał Arciszewski prof. dr hab. Przemysław Busse Dynamika jesiennego przelotu pleszki, Phoenicurus phoenicurus, przez polskie wybrzeże Bałtyku
1995 Lidia Piotrowska prof. dr hab. Przemysław Busse Analiza i porównanie jesiennej dynamiki przelotu piecuszka (Phylloscopus trochilus) przez Bukowo, Hel i Mierzeję Wiślaną
1995 Sylwia Tambelli prof. dr hab. Przemysław Busse Wstępna analiza sezonowej dynamiki jesiennego przelotu pokrzewki czarnołbistej (Sylvia atricapilla) przez polskie wybrzeże Bałtyku
1994 Jolanta Łobocka prof. dr hab. Przemysław Busse Sezonowa dynamika jesiennego przelotu bogatki (Parus major) przez Mierzeję Wiślaną w latach 1961-1990
1994 Katarzyna Skrzypkowska prof. dr hab. Przemysław Busse Sezonowa dynamika jesiennej wędrówki sikory modrej (Parus caeruleus) na Mierzei Wiślanej w latach 1961-1990
1988 Jacek Szostakowski doc. dr hab. Przemysław Busse Dynamika jesiennego przelotu i wieloletnia dynamika liczebności trzcinniczków (Acrocephalus scirpaceus Herm.) chwytanych w czasie jesiennej wędrówki na polskim wybrzeżu Bałtyku
1987 Mirosław Szumiło doc. dr hab. Przemysław Busse Analiza zjawiska przerywania przelotu w czasie jesiennej wędrówki rudzika Erithacus rubecula L. przez polskie wybrzeże Bałtyku
1984 Joanna Drużyńska doc. dr hab. Przemysław Busse Dynamika liczebności wybranych gatunków ptaków chwytanych na polskim wybrzeżu Bałtyku w latach 1963-1980
1984 Marzena Gross doc. dr hab. Przemysław Busse Aktywność dzienna rudzika Erithacus rubecula (L.) w okresie jesiennego przelotu nad polskim wybrzeżem Bałtyku
1984 Iwona Pabiś-Beszczyńska doc. dr hab. Przemysław Busse Dynamika liczebności niektórych gatunków ptaków chwytanych na polskim wybrzeżu Bałtyku w latach 1961-1980, w sezonie jesiennym
1982 Tomasz Cofta doc. dr hab. Przemysław Busse Porównanie chwytania i obserwacji przelotu jako dwóch metod badania wędrówek ptaków

Prace licencjackie SBWP

Rok Autor Promotor Tytuł
2020 Janusz Stanisławski dr hab. Magdalena Remisiewicz, prof. UG Wieloletnie zmiany terminów jesiennej wędrówki piecuszka (Phylloscopus trochilus) przez polskie wybrzeże Bałtyku i ich związek z temperaturami na lęgowiskach i trasach jesiennej migracji PDF
2020 Michał Rybant dr hab. Magdalena Remisiewicz, prof. UG Wieloletnie zmiany terminów wiosennej wędrówki pleszki (Phoenicurus phoenicurus) przez polskie wybrzeże Bałtyku i ich związek z temperaturami na lęgowiskach i trasach wiosennej migracji PDF
2017 Agata Pinszke dr hab. Magdalena Remisiewicz Wieloletnie zmiany terminów jesiennej wędrówki gajówki Sylvia borin w rejonie Bałtyku w odpowiedzi na zmiany temperatury PDF
2016 Joanna Gruchocka dr hab. Magdalena Remisiewicz Wieloletnie zmiany terminów wiosennej wędrówki muchołówki żałobnej Ficedula hypoleuca w rejonie Bałtyku w odpowiedzi na zmiany temperatury PDF
2015 Marta Jarosińska dr hab. Magdalena Remisiewicz Terminy rozpoczęcia migracji rudzika Erithacus rubecula w latach 2005-2009 w stacji terenowej Bukowo-Kopań PDF