Ekspedycje

Stacji Badania Wędrówek Ptaków

Rok Kraj Miejsce Skład  (*Kierownik) Opis
 
2015 RPA Barberspan, Telperion, Kapsztad M.Remisiewicz*, A.Niemc, J.Szulc W ramach ekspedycji, oprócz zbierania pomiarów biometrycznych oraz kart pierzeń, we współpracy z naukowcami z University of Kopenhagen przeprowadzono pilotażowy projekt nakładania geolokatorów na zimujące w RPA gąsiorki. W marcu dwie doktorantki SBWP odbyły dwutugodniowy staż w Animal Demography Unit na University of Cape Town.
 
2014 RPA Telperion, Barberspan M.Remisiewicz*, J.K.Nowakowski, K.Stępniewska, K.Stępniewski Kontynuacja prac rozpoczętych podczas ekspedycji w 2013 r. We współpracy z miejscowymi ornitologami zebrano dużą bazę pomiarów biometrycznych, która będzie służyć do porównań morfologii ptaków palearktycznych i południowoafrykańskich. W rezerwacie Barberspan kontynuowano badania nad procesem pierzenia u biegusów malutkich.
 
2014 Australia Broome, Anna Plains C. Minton, M.Remisiewicz Udział w ekspedycji dorocznie organizowanej przez BirdLife Australia i West Victoria Wader Study Group na pn-zach. wybrzeże Australi, gdzie masowo zimują ptaki siewkowe wędrujące tam ze wschodniej Eurazji. Celem ekspedycji było zebranie danych dotyczących biometrii, stanu upierzenia i kondycji migrantów oraz ich kolorowe obrączkowanie  i zakładanie geolokatorów, umożliwiające ich śledzenie w trakcie powrotnej wędrówki na lęgowiska.
 
2013 RPA Barberspan, Telperion M.Remisiewicz*,. K.Muś, A.Niemc, K.Stępniewska, K.Stępniewski, J.Szulc Pierwsza wyprawa zespołu SBWP do RPA połączona z obrączkowaniem ptaków w tym kraju. Badania prowadzono głównie w rezerwacie Barberspan, gdzie zbierano dane o pierzeniu zimujących tam gatunków palearktycznych (głównie biegusów malutkich) oraz pomiary i opisy pierzenia ptaków miejscowych. We współpracy z Animal Demography Unit Stacja zorganizowała w rezerwacie konferencję o badaniu wędrówek ptaków po dwóch stronach globu.Pod koniec wyprawy dokonano rozpoznania nowego miejsca prac terenowych w rezerwacie Telperion.
 
2010 Zambia Lochinvar, Choma J.K.Nowakowski*,M.Remisiewicz, J.Avni, I.Nowakowska W trakcie wyprawy organizowanej razem z Animal Demography Unit i SAFRING (University of Cape Town, RPA), poszukiwano zimowisk europejskich ptaków w południowej części Afryki oraz mierzono i opisywano pierzenie schwytanych migrantów. Ptaki obrączkowano w Zambii: w Parku Narodowym Lochinvar i na farmie hodowli dzikich zwierząt Iana Bruce-Millera.
 
2010 Włochy Arosio M.Wybraniec*, E.Majchrzak Obrączkowanie ptaków w obserwatorium ornitologicznym Arosio (północne Włochy). Schwytano ptaki z 33 gatunków, m.in. głuszka, pójdźkę, krzyżodzioby świerkowe i pliszki górskie.
2010 Egipt Ashtum P.Busse*, K.Rosińska Nowe miejsce na północnym wybrzeżu Delty Nilu – na mierzei jeziora Manzala, wschodniego odpowiednika laguny Burullus. Zastępuje niedostępną obecnie ze względów logistycznych stację Burullus.
 
2010 Egipt Bahariya K.Stępniewski*, M.White, M. Megalli Pierwsza wyprawa do oaz Pustyni Zachodniej, we współpracy z Operation Wallacea. Ptaki chwytano w dwóch miejscach nad jeziorami, w uprawach lucerny i zaroślach tamaryszków. Dominowały piecuszki, wróble południowe i pliszki żółte; wydajność chwytań niewielka.
 
2009 Włochy Arosio K.Stępniewska*, D.Kotowska Kontynuacja wspólnej pracy ze stacją ornitologiczną Arosio. Schwytano prawie o połowę mniej ptaków niż przed rokiem; rudzików mniej o 60%, a kapturek o 50%. Praktycznie brak mysikrólika, sosnówki, modraszki i muchołówki żałobnej.
 
2009 Ukraina Olenevka L.Maksalon*, K.Stępniewska Drugi wiosenny wyjazd do Olenevki – najbardziej zachodniej części Krymu. Ptaki chwytano na stepie w niskich zakrzaczeniach jesionu oraz głogu. Zaobrączkowano ptaki z 58 gatunków; przeprowadzono ponad 1200 testów orientacyjnych. Miejsce bardzo obfitujące w świstunki, pokrzewki oraz muchołówki.
 
2009 Tanzania Masai Steppe P.Busse*, M.Ciach Rekonesans w celu znalezienia dobrego miejsca na chwytanie przelotnych ptaków palearktycznych. W realizacji wyprawa stała się rajdem wzdłuż i wszerz Stepu Masajów (18 obozów w ciągu miesiąca) wymuszonym przez miejscowego współorganizatora. Tym niemniej wyprawa bardzo pouczająca.
 
2008 Włochy Arosio K.Adamska*, K.Stępniewska Kontynuacja prac w Arosio Bird Observatory. Łącznie schwytano ptaki z 44 gatunków; rekordowy rok pod względem liczby schwytanych śpiewaków. Zaobrączkowano również gatunek syberyjski – modraczka.
2008 Grecja Antikythira J.Chruściel*, D.Kilon Nawiązanie współpracy z istniejącą już stacją. Celem było przedstawienie metod badawczych, jakimi posługujemy się na stacjach pracujących w ramach SEEN. Ptaki chwytano pośród drzew oliwnych i figowych.
 
2008 Ukraina Biłozerka M.Filar*, L.Maksalon*, A.Niemczyk, K.Stępniewski Wyprawa na wschodnią Ukrainę, 150 km na pn. od Krymu, na zaproszenie Parku Narodowego Wełykyj Łuh. Ptaki były chwytane w trzcinowisku i krzewach nad małym jeziorem. Dominowały łuszczaki (zięby i szczygły), kapturki i rudziki; niespodzianką było ponad 100 zimorodków.
 
2008 Jordania Azraq P.Busse*, K.Stępniewska Kontynuacja, po dłuższej przerwie, wiosennych prac w oazie Azraq, na terenie wodno-błotnego rezerwatu. Chwytanie głównie w trzcinach oraz w zaroślach tamaryszku. Ogólny wynik: 2768 schwytanych ptaków z 65 gatunków; najliczniejsze: trzcinniczek (570), pierwiosnek (535) i piegża (488). Niemal 1400 wykonanych testów orientacyjnych. Obszar obfitujący w migranty palearktyczne.
2008 Egipt Hurghada M.Filar*, A.Cholewa*, A.Niemczyk, K.Adamska Kontynuacja badań i szkolenia ludzi. Sieci rozstawione były nie tylko pośród trzcin jak dotychczas, ale również w uprawie drzewek australijskich
2007 Bułgaria Kalimok K.Adamska*, P.Jóźwiak Kontynuacja współpracy ze stacją terenową w delcie Dunaju. Ptaki chwytano wśród trzcinowisk, celem wyprawy było przeprowadzenie wielokrotnych testów orientacyjnych, głównie ptaków z rodzaju Phylloscopus.
 
2007 Włochy Arosio A.Szefler*, A.Piotrowska Kontynuacja prac w Arosio Bird Observatory. Udany sezon, schwytano blisko 4 tysiące ptaków.
2007 Egipt Burullus R.Lasecki*, G.Zaniewicz*, A.Dudzińska, M.Dykas Trzeci z kolei jesienny sezon na stacji Burullus. Bardzo niestabilna intensywność chwytania powodowana niszczeniem sieci przez wypasane bydło w miejscach odłowów.
2007 Egipt Burullus G.Zaniewicz*, A.Cholewa*, A.Piotrowska, K.Adamska Kontynuacja prac na stacji Burullus w miejscu przesuniętym względem lokalizacji z lat wcześniejszych o kilkaset metrów w kierunku zachodnim. Mniej wyeksploatowane pastwiskowo trzcinowisko zaowocowało dość wysoką liczbą zaobrączkowanych ptaków – dominantem była rokitniczka, której złapano aż 1497.
2006 Łotwa Pape R.Lasecki*, G.Zaniewicz*, A.Dudzińska, D.Dawidowicz Sprawdzenie intensywności przelotu sów wędrujących przez mierzeję położoną pomiędzy Jeziorem Pape a Bałtykiem. Koordynacja chwytania ptaków wróblowych w pułapkę typu Helgoland oraz obrączkowanie schwytanych ptaków.
2006 Bułgaria Kalimok M.Filar*, K.Adamska Wyjazd nastawiony na przeprowadzenie testów orientacyjnych na pierwiosnkach. Wyniki wykazały związek pomiędzy czasem, jaki upłynął od momentu schwytania do testów, a spadkiem udziału kierunków przeciwnych do kierunku migracji właściwego dla danego sezonu.
 
2006 Włochy Arosio K.Rosińska*, A.Piotrowska Kontynuacja współpracy ze stacją ornitologiczną Arosio. Ptaki chwytano w ogrodach specjalnie zaprojektowanych w tym celu. Najliczniejszymi gatunkami były: śpiewak, rudzik i kapturka.
2006 Włochy Malga Rosello K.Rosińska*, A.Piotrowska Pilotażowy wyjazd w Alpy przy współpracy włoskich naukowców. Ptaki chwytano na wysokości 1700 m n.p.m.. Wyniki testów orientacyjnych wskazywały na przelot wzdłuż doliny Malga Rosello.
 
2006 Etiopia J.K.Nowakowski* W trakcie wyprawy organizowanej razem ze Stanford University poszukiwano zimowisk i miejsc odpoczynku europejskich migrantów. Ptaki chwytano w południowej Etiopii, w Nechisar NP i w świętych lasach porastających okoliczne góry.
 
2006 Turcja Aras J.K.Nowakowski*, P.Busse*, P.Wencel, A.Badek Pierwsza wyprawa jesienna do wschodniej Turcji. Doświadczenia z wiosny w tym rejonie (Kars) doprowadziły do wybrania innego miejsca na założenie permanentnego punktu chwytania w dolinie rzeki. Miejsce okazało się bardzo dobre pod względem ornitologicznym i… krajobrazowym.
2006 Egipt Burullus P.Busse*, L.Maksalon*, M.Ciach*, B.Kwarciany Liczebność ptaków wiosną porównywalna z jesienną. Występują lokalne populacje ptaków introdukowanych: Centropus senegalensis i Ploceus manyar.
 
2005 Włochy Arosio K.Rosińska*, K.Adamska Nawiązanie współpracy z istniejącą już stacją zlokalizowaną na przedalpiu Włoch. Celem wyprawy było zgromadzenie informacji o orientacji migrujących ptaków w północnych Włoszech.
2005 Egipt Burullus P.Busse*, M.Goc, O.Zakala Laguna w zachodniej części delty Nilu. Rozległe trzcinowiska. Chwytanie na obrzeżu trzcinowiska, na groblach stawów rybnych. Niespotykane nigdzie indziej liczby zimorodków (500 schwytanych) i bączków (100).
 
2005 Egipt Wadi Gemal M.Ciach*, J.K.Nowakowski*, J.Tabor Wybrzeże Morza Czerwonego w południowym Egipcie. Była to druga wyprawa do tego pięknego miejsca. Kontynuowano szkolenie pracowników obszaru chronionego Wadi-Gemal. Jesienny przelot w tym regionie okazał się bardzo słaby.
2005 Turcja Kars J.K.Nowakowski* Góry w pobliżu Kars, przy granicy z Armenią. Próba założenia nowej stacji badającej wędrówki ptaków na trasie z okolic Kaukazu na Bliski Wschód i do Afryki. W wyprawie brali też udział naukowcy z tureckiego Ondokuz Mayis University.
 
2004 Jordania Wadi Dana P.Busse* Pilotażowe prace na zachodnim skłonie płaskowyżu ograniczającego od wschodu dolinę Arava (Araba). Jest tam niewielka, ok. kilometrowa oaza roślinności kserotermicznej, dębów, sosen, krzewinek, otoczona wielokilometrowymi skalistymi pustkowiami.
2004 Egipt Saluga & Gazal J.K.Nowakowski*, P.Busse* Nieduże wyspy, jedne z wielu tworzących pierwszą kataraktę Nilu. Celem wyprawy było założenie stacji obrączkowania ptaków położonej w południowym Egipcie i chwytającej ptaki wędrujące wzdłuż tej największej rzeki Afryki.
2004 Egipt Asuan (Saluga & Gazal) J.K.Nowakowski*, P.Busse*, K.Rosińska Kontynuacja szkolenia miejscowych strażników. Wyjątkowe dla regionu – szkolone były dwie dziewczyny – bardzo dobre efekty szkolenia.
2003 Turcja Akyatan O.Keçapli-Can*, M.Remisiewicz Ekspedycja badawcza zorganizowana przez Turecką Centralę obrączkowania wspólnie z SEEN. Chwytanie ptaków było prowadzone w trzcinowiskach i krzewach na brzegu laguny na północnym wybrzeżu Morza Śródziemnego, w Parku Narodowym Akyatan. Poza obraczkowaniem i mierzeniem migrantów wynonano też zapisy pierzenia miejscowych bilbili i znaczną liczbę testów orientacyjnych.
2002 Turcja Cernek J.K.Nowakowski*, M.Nowakowska Pokryta niewielkimi wydmami mierzeja między jeziorem Cernek a Morzem Czarnym w delcie rzeki Kizilirmak. Celem wyprawy było założenie tam jednej z pierwszych w Turcji stacji obrączkowania ptaków.
2001 Egipt Wadi el-Rayan P.Busse*, J.K.Nowakowski*, P.Piwowarski, M.Nowakowska Słone jezioro na pustynnej depresji na południe od Fajum. Celem wyprawy było założenie pierwszej w Egipcie stacji obrączkowania ptaków i szkolenie egipskich ornitologów.