Zespół

Stacji Badania Wędrówek Ptaków

Pracownicy

dr hab. Magdalena Remisiewicz, prof. UG

Kierownik Stacji Badania Wędrówek Ptaków (SBWP), adiunkt habilitowany.

dr inż. Jarosław K. Nowakowski

Starszy specjalista, kierownik Programu Badawczego Akcja Bałtycka (AB), kierownik projektu IMBIO

mgr Krzysztof Stępniewski

Pracownik techniczny

mgr Weronika Konkol

Pracownik techniczny

Wioletta Wójcik

Pracownik techniczny

mgr Justyna Szulc

Pracownik techniczny, doktorantka

mgr Anna Woźnicka

Pracownik techniczny

Doktoranci

Magistranci

Agata Pinszke

magistrant

Licencjaci

Aktualnie brak