mgr Anna Woźnicka

Stanowisko: Pracownik techniczny.

Zainteresowania naukowe: Biologia lęgowa i zachowania wędrówkowe ptaków krukowatych (Corvidae) na terenie Trójmiasta.

Zadania: Praca w ramach projektu IMBIO: przygotowywanie i digitalizacja danych z Terenowych Stacji Obrączkowania Ptaków

E-mail: anna.woznicka[at]ug.edu.pl