dr inż. Jarosław K. Nowakowski

Stanowisko: Starszy specjalista, kierownik Programu Badawczego Akcja Bałtycka (AB), kierownik projektu IMBIO.

Zainteresowania naukowe: Ewolucja, ekologia i ekomorfologia ptaków wędrownych, w szczególności z rzędu wróblowych.

Zadania: Nadzór nad organizacją i pracami Programu Badawczego Akcja Bałtycka; promocja Programu Badawczego Akcja Bałtycka; czynny obrączkarz AB; koordynacja Krajowej Sieci Stacji Obrączkowania Ptaków (KSSOP). Kierownik projektu IMBIO ze strony Uniwersytetu Gdańskiego.

E-mail: j.k.nowakowski[at]gmail.com

Telefon: (+48 58) 523-61-53

Publikacje

Redlisiak M., Remisiewicz M., Nowakowski J.K. 2018. Long-term changes in migration timing of Song Thrush Turdus philomelos at the southern Baltic coast in response to temperatures on route and at breeding grounds. International Journal of Biometeorology 62: 1595-1605.

Sikora A., Ławicki Ł., Nowakowski J.K., Żurawlew P. 2015. Występowanie drozda obrożnego Turdus torquatus w północnej Polsce. Ornis Polonica 56, 253-274.

Szulc J., Nowakowski J.K., Stępniewski K. 2015. Akcja Bałtycka 2011 – sprawozdanie z prac. Ptaki Pomorza 5:134-139.

Nowakowski J.K., Szulc J., Remisiewicz M. 2014.The further the flight, the longer the wing: Relationship between wing length and migratory distance in Old World reed and bush Warblers (Acrocephalidae and Locustellidae). Ornis Fennica 91: 178-186.

Remisiewicz M., Tree A.J., Underhill L.G., Nowakowski J.K. 2014. Geographical patterns in primary moult and body mass of Greenshank Tringa nebularia in southern Africa. Ardea 102: 31–46.

Rząd I., Hofsoe P., Panicz R., Nowakowski J.K. 2014. Morphological and molecular characterization of adult worms of Leucochloridium paradoxum Carus, 1935 and L. perturbatum Pojmańska, 1969 (Digenea: Leucochloriidae) from the great tit, Parus major L., 1758 and similarity with the sporocyst stages. Journal of Helminthology 88 (4): 506-510.

Nowakowski J.K., Chruściel J., Muś K. 2013. Does mist-netting provide reliable data to determine the sex and age ratios of migrating birds? A case study involving the Great Tit (Parus major) and the Blue Tit (Cyanistes caeruleus). Ekologia (Bratislava) 32: 173-185.

Nowakowski J.K., Manikowska-Ślepowrońska B., Stępniewska K., Stępniewski K., Rosińska K. 2012. Akcja Bałtycka 2010 – sprawozdanie z prac. Ptaki Pomorza 3: 145-151.

Nowakowski J.K., Chruściel J., Ginter M., Rosińska K. 2009. Any change in the methodology of field studies on bird migration? A comparison method used in 1994-2003 and a quarter century earlier. The Ring 31: 71-78.

Nowakowski J.K., Chruściel J. 2008. An index to estimate the wing area in a small passerine, using the Blue Tit (Cyanistes caeruleus) as a case study. The Ring 30: 1-12.

Surmacki A., Nowakowski J.K. 2007. Soil and preen waxes influence the expression of carotenoid-based plumage coloration. Naturwissenschaften 94: 829-835.

Wereszczyńska A.M., Nowakowski W.K., Nowakowski J.K., Jędrzejewska B. 2007. Is food quality responsible for the cold-season decline in bank vole density? Laboratory experiment with herb and acorn diets. Folia Zoologica 56: 23-32.

Nowakowski J.K. 2006. Wahania czy trendy? – 45 lat badań parametrów wędrówek ptaków [Fluctuations or trends? – 45 years of studying parameters of bird migration]. W: Nowakowski J.J., Tryjanowski P., Indykiewicz P.(red.) 2006. Ornitologia polska na progu XXI Stulecia – dokonania i perspektywy. Sekcja Ornitologiczna PTZool., Kat. Ekologii i Ochrony Środowiska UWM, Olsztyn, str. 103-119

Nowakowski J.K., Remisiewicz M., Keller M., Busse P., Rowiński P. 2005. Synchronisation of the autumn mass migration of passerines: a case of Robins Erithacus rubecula. Acta Ornithologica 40: 103-115.

Bariş S., Erciyas K., Gursoy A., Ozsemir C., Nowakowski J.K. 2005. Cernek – a new bird ringing station in Turkey. The Ring 27: 113-120.

Nowakowski J.K., Chruściel J. 2004. Speed of autumn migration of the Blue Tit (Parus caeruleus) along the eastern and southern Baltic coast. The Ring 26: 3-12.

Hasseb M., Ibrahim W., Asran H., Deyab A., Gomaa M., Hassan S., Nowakowski J.K., Busse P. 2004. Saluga and Ghazal Ringing Station – a new ringing station in Egypt. The Ring 26: 93-97.

Nowakowski J.K. 2003. Catch numbers at ringing stations is a reflection of bird migration intensity, as exemplified by autumn movements of the Great Tit (Parus major). The Ring 25: 3-15.

Nowakowski J.K., Vähätalo A. 2003. Is the Great Tit Parus major an irruptive migrant in North-east Europe? Ardea 91: 231-244.

Nowakowski J.K. 2002. Do numbers of Great Tits Parus major caught at ringing stations reflect the real intensity of passage? Ornis Svecica 12: 197-201.

Nowakowski J.K., Busse P. 2002. SEEN – bird ringing station network in central and eastern Europe, west Asia and Africa. Proceeding of international symposium: Long-term dynamic of bird and mammal populations and global climatic changes, 11-16 November, Kazan, Russia, str. 250-255.

Nowakowski J.K. 2001. Speed and synchronisation of autumn migration of the Great Tit (Parus major) along the eastern and the southern Baltic coast. The Ring 23: 55-71.

Busse P., Gavrilov V. M., Ivliev V., Nowakowski J.K. 2001. Differentiation of directional preferences of some nocturnal migrants on autumn migration across the central and eastern Europe. The Ring 23: 119-130.

Nowakowski J.K. 1999. Terms of autumn migration of the genus Sylvia in central Poland. The Ring 21: 3-13.

Nowakowski J.K., Malecka A. 1999. Test of Busse’s method of studying directional preferences of migrating small Passeriformes. Acta Ornithologica 34: 37-44.

Rowiński P., Nowakowski J.K., Kowalski M. 1998. Zespół ptaków lęgowych „Rezerwatu im. Króla Jana Sobieskiego” w Warszawie. Kulon 3: 75-87.

Keller M., Rowiński P., Nowakowski J.K. 1998. Akcja Wisła – Studencki obóz obrączkowania ptaków w dolinie środkowej Wisły w roku 1997. Kulon 3: 118-121.

Nowakowski J.K., Nowakowski W.K., Mitrus C. 1997. Zakończone sukcesem lęgi mieszane bogatki (Parus major) i muchołówki żałobnej (Ficedula hpoleuca). Notatki Ornitologiczne. 38: 315-321.

Remisiewicz M., Nowakowski J.K., Busse P. 1997. Migration pattern of Robin (Erithacus rubecula) on the basis of Polish ringing recoveries. The Ring 19 (1-2): 3-40.

Keller M., Rowiński P., Nowakowski J.K., Maniakowski M. 1997. Akcja Wisła – Studencki obóz obrączkowania ptaków w dolinie środkowej Wisły w latach 1983–1996. Kulon 2: 232-243.

Nowakowski J.K., Rowiński P. 1996. Wing and body mass measurements in the Great Tit Parus major, errors and methods of standardization. Acta Ornithologica 31: 107-118.

Nowakowski J.K., Rowiński P. 1995. An expanded scale for the assessment of fatness in Great Tits Parus major in the non-breeding period. Acta Ornithologica 30: 135-144.

Nowakowski J.K. 1994. Metoda kartograficzna – liczebności rzeczywiste czy tylko przybliżone? [The mapping method – absolute or merely relative numbers?]. Notatki Ornitologiczne 35: 373-387.

 

Prace eksperckie:

Nowakowski J.K. 2011. Koreferat do wytycznych dotyczących oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki, (Chylarecki et al. 2011). – na zamówienie GDOŚ.

 

Wybrane publikacje popularnonaukowe:

Nowakowski J.K., Stępniewski K. 2015. Lornetką, radarem i w laboratorium – współczesne metody badań wędrówek ptaków. Ptaki Polski 4/2015: 28-35.

Okołów E. Wywiad z Nowakowski J.K. 2015. 55 lat Akcji Bałtyckiej. Ptaki. Kwartalnik Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (3): 34-39.

Mikołuszko W. Wywiad z Nowakowski J.K. 2015. Lot nadptasim wysiłkiem. Gazeta wyborcza z 09.09.2015: 18.

Nowakowski J.K. 2010. Twardziele; podwójne życie bocianów. Viva 343 (7): 104-110.

Załoga M. Wywiad z Nowakowski J.K. 2010. Mężne serce sikorki. National Geographic Polska 125 (2): 20-26.

Nowakowska M.W., Nowakowski J.K. 2010. Paśnik dla motyli. Polska Wita, kwiecień-maj: 72-75.

Nowakowski J.K. 2007. Badania wędrówek ptaków a bioróżnorodność. Wszechświat 108: 97-102.

Nowakowski J.K. 2002. Ochrona przyrody. W: Karpińska B., Meissner E. Ilustrowany Atlas Polski. Reader`s Digest. Warszawa: 56-57.

Nowakowski J.K. 2002. Parki Narodowe. W: Karpińska B., Meissner E. Ilustrowany Atlas Polski. Reader`s Digest. Warszawa: 58-63.

Nowakowski J.K. 2002. Ochrona środowiska. W: Karpińska B., Meissner E. Ilustrowany Atlas Polski. Reader`s Digest. Warszawa: 64-65.

Nowakowski J.K. 1998. Kalendarz przyrody; ptaki. Fokus Natura 2: 22-23.

Nowakowska M., Nowakowski J. 1997. Zwierzęta totalitarne. Magazyn Gazety Wyborczej 48 (z 28XI): 60–62.

Nowakowski J.K. 1996. Życie ukryte w muszli. Fokus 14: 4–9.

Nowakowski J.K. 1996. Zwierząt sposób na zimę. Fokus 13: 4–9.

Nowakowski J.K. 1995. Migracje ptaków. Biologia – biuletyn metodyczny. 3: 20–30.

Rachwald A., Nowakowski J. 1994. Recenzja książki R. Graczyka pt. Ochrona ptaków i nietoperzy w lasach. Przegląd Zoologiczny 38: 376–380.

Konferencje

Remisiewicz M., Nowakowski J.K., Niemc A. 2015. Akcja Bałtycka – metody wczoraj, dziś i jutro. Konferencja „Współczesne obrączkowanie ptaków – aspekt naukowy i etyczny”, 28.11.2015, Gdańsk (referat).

Nowakowski J.K. 2015. Historia badań nad wędrówkami ptaków. Konferencja „Współczesne obrączkowanie ptaków – aspekt naukowy i etyczny”, 28.11.2015, Gdańsk (referat).

Nowakowski J.K., Nowakowski W.K. 2015. Co oznacza termin etyka w kontekście ochrony przyrody? Konferencja „Współczesne obrączkowanie ptaków – aspekt naukowy i etyczny”, 28.11.2015, Gdańsk (referat).

Remisiewicz M., Nowakowski J.K., Stępniewska K., Stępniewski K. 2015. Przyjemne z pożytecznym, czyli nauka i wolontariat na Akcji Bałtyckiej. V Zjazd Ornitologów Pomorza, 06-08.02.2015, Krynica Morska (referat).

Nowakowski J.K. 2015. Wolontariat na Akcji Bałtyckiej 2002-2014. II Zjazd Krajowej Sieci Stacji Obrączkowania Ptaków, 16-18.01.2015, Gugny (referat).

Nowakowski J.K., Remisiewicz M. 2015. Akcja Bałtycka – pół wieku badań i monitoringu migrantów na Polskim wybrzeżu. II Zjazd Krajowej Sieci Stacji Obrączkowania Ptaków, 16-18.01.2015, Gugny (referat).

Nowakowski J.K., Remisiewicz M. 2014. Operation Baltic – half a century studying and monitoring migrants at the Polish coast. International Bird Observatory Conference (IBOC), 29.08-1.09.2014, Falsterbo, Szwecja (referat).

Nowakowski J.K., Szulc J., Stępniewski K. 2014. Po co ornitologowi linijka… czyli dlaczego warto mierzyć ptaki. Zjazd Kierowników Akcji Bałtyckiej i Krajowej Sieci Stacji Obrączkowania Ptaków, 15-16.03.2014, Gdańsk (referat).

Nowakowski J.K., Szulc J., Stępniewski K. 2013. Biometrics as an ornithologist’s tool. What can measuring wings teach us about the evolution and ecology of birds? Barberspan Bird Ringing Conference, 28.11-2.12.2013, Barberspan, RPA (referat).

Szulc J., Stępniewski K., Nowakowski J.K. 2013. Wing morphology as a trade-off between selective pressures: a review. Barberspan Bird Ringing Conference, 28.11-2.12.2013, Barberspan, RPA (referat).

Szulc J., Nowakowski J.K., Remisiewicz M. 2013. The relation between the wing length and migration distance in continental and insular species of Acrocephalidae and Locustellidae. 9th Conference of the European Ornithologists’ Union, 27-31.08.2013, Norwich, Wielka Brytania (poster).

Manikowska-Ślepowrońska B., Nowakowski J.K. 2012. Wpływ dużych miast na dystans wędrówki bogatki Parus major. Ptaki miast, PTZool, 14-16.09.2012, Zielona Góra (referat).

Nowakowski J.K. 2011. Akcja Bałtycka – pół wieku badań nad wędrówkami ptaków wróblowych. I Zjazd Obrączkarzy, 18-20.11.2011, Gdańsk (referat).

Nowakowski J.K. 2011. Zmiany globalne a wędrówki ptaków. Zwierzęta w życiu człowieka, XX Jubileuszowy Zjazd PTZool, 05-08.09. 2011, Szczecin: 53 (referat).

Stępniewski K., Nowakowski J.K. 2009. What does the ringer need a ruler for? Konferencja SEEN “SEEN in the future”, 11-13.12.2009, Zwartowo (referat).

Nowakowski J.K. 2007. Sympatric partial migrants under evolutionary pressure caused by global warming. 9th SEEN Workshop., 5-8.07.2007, Kraków: 23 (referat).

Nowakowski J.K., Chruściel J., Muś K. 2007. Changes in age and sex composition of migrating tits (Parus caeruleus, Parus major) as an effect of their synanthropisation and climate changes – results of 37 years of studies. Bird migration and global change conference, 28-31.03.2007, Algeciras, Hiszpania: 32 (referat).

Erciyas K., Nowakowski J., Baris Y.S., 2006. Directional preferences of passerines trapped during autumn migration on the Kizilirmak delta, northern Turkey. 24th International Ornithological Congress, 13-19.08.2006, Hamburg, Niemcy. Journal of Ornithology 147 suppl: 163 (poster).

Nowakowski J. K. 2006. Uniform direction of Great Tit’s migration over Europe. 7th SEEN Workshop., 2-5.02.2006, Praga, Czechy: 30 (referat).

Nowakowski J.K., Busse P. 2005. Wahania czy trendy? – 45 lat badań parametrów wędrówek ptaków. Ogólnopolska Konferencja Ornitologiczna: Ornitologia polska na progu XXI stulecia – dokonania i perspektywy. 14-18.09.2005, Olsztyn: 93 (referat).

Nowakowski J.K., Erciyas K. 2005. Preferencje kierunkowe ptaków wróblowych chwytanych podczas ich pierwszej jesiennej wędrówki – nowa hipoteza nawigacji ptaków. Ogólnopolska Konferencja Ornitologiczna: Ornitologia polska na progu XXI stulecia – dokonania i perspektywy. 14-18.09.2005, Olsztyn: 93 (referat).

Nowakowski J.K., Erciyas K. 2005. Directional preferences of Passerines caught during their first autumn migration – new hypothesis of bird navigation. 5th conference of the European Ornithologists Union, 20-23.08.2005, Strasbourg, Francja: 239 (referat).

Busse P., Nowakowski J.K. 2005. Connectivity in methods, space and time – is it needed or needless? Migration in the life-history of birds. 16-20.02.2005, Wilhelmshaven, Niemcy (poster).

Nowakowski J.K., Bariş S., Erciyas K., Gürsoy A., Özsemir C. 2004. What do low active birds show in Busse’s experimental cages? 6th SEEN Workshop., 6-8 .02.2004, Istanbul, Turcja: 37 (referat).

Nowakowski J.K., Bariş S., Erciyas K., Gürsoy A., Özsemir C. 2004. Directional preferences of Passerines caught during autumn migration at Cernek Ringing Station, Northern Turkey. 6th SEEN Workshop., 6-8 .02.2004, Istanbul, Turcja: 36 (referat).

Nowakowski J.K. 2001. Can the same populations of the Great Tit (Parus major) be regular migrants in North-Eastern Europe and cause invasions in Western Europe? International Meeting: 100 Years of Ornithological Research on the Courish Spit., 8-10.06.2001, Rybachy, Rosja. Avian Ecology and Behaviour: 24 (referat).

Nowakowski J.K., Busse P., Piwowarski P., Ibrahim W. 2001. Wadi El Rayan – new ringing station. International Meeting: 100 Years of Ornithological Research on the Courish Spit. , 8-10.06.2001, Rybachy, Rosja (poster).

Nowakowski J.K., Remisiewicz M. 1999. Are there within the nominative subspecies of Robin Erithacus r. rubecula morphological forms different in preferred wintering quarters? “Bird Ringing 100 Years” Conference, 29.09-3.10.1999, Helgoland, Niemcy (poster).

Busse P., Nowakowski J. K., Gavrilov V. M. 1999. Differentiation of directional preferences of robin (Erithacus rubecula) on autumn migration across the central and eastern part of Europe. 2nd Meeting of the European Ornithologists’ Union. 15-18.09.1999, Gdańsk. Ring 21: 162 (poster).

Cofta T., Nowakowski J. K. 1999. Migration distance of the Great Tit, considered as an irregular migrant, shows regularities. 2nd Meeting of the European Ornithologists Union. 15-18 września, Gdańsk, Ring 21: 157 (poster).

Nowakowski J. K. 1999. Speed of autumn migration of the Great Tit (Parus major) along eastern and southern Baltic coast. 2nd Meeting of the European Ornithologists Union. 15-18.09.1999, Gdańsk. Ring 21: 156 (poster).

Nowakowski J.K., Vähätalo A. 1999. Is the Great Tit regular migrant along the south-eastern Baltic. 2nd Meeting of the European Ornithologists Union. 15-18.09.1999, Gdańsk. Ring 21: 157 (poster).

Granty

2015 – współkierownik projektu: grant SPUB na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego „Stacja Badania Wędrówek Ptaków” (203733/E-335/SPUB/2015/2).

2014 – współkierownik projektu: grant SPUB na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego „Stacja Badania Wędrówek Ptaków” (203733/E-335/SPUB/2014/3).

2013 – współkierownik projektu: grant SPUB na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego „Stacja Badania Wędrówek Ptaków” (203733/E-335/SPUB/2013/4).

2012 – kierownik projektu: grant SPUB na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego „Stacja Badania Wędrówek Ptaków” (203733/E-335/SPUB/2012).

2011 – kierownik projektu: grant SPUB na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego „Stacja Badania Wędrówek Ptaków” (127/E-335/SPUB/ZS3/055/2011-1).

2005-2007 – główny wykonawca: grant KBN pt. „Wschodnia część systemu wędrówki migrantów w Europie – kierunek i dynamika przelotu we wschodniej Europie” (Nr. rej. 2P04C 076 28).

1994-1996 – kierownik projektu: grant KBN pt. „Sukces lęgowy bogatki (Parus major) w zależności od strategii zimowania realizowanej w poprzednim sezonie” (Nr. rej. 6P20405907; Nr. Umowy BP 0325/P2/94/07).