mgr Justyna Szulc

Stanowisko: Pracownik techniczny, doktorantka.

Zainteresowania naukowe: Wpływ czynników ekologicznych, dystansu migracji i przynależności taksonomicznej na morfologię aparatu lotnego wróblowych.

Zadania: Praca w ramach projektu IMBIO: przygotowywanie i digitalizacja danych z Terenowych Stacji Obrączkowania Ptaków, korekta i wprowadzanie danych do bazy IMBIO. Czynny obrączkarz AB.

E-mail: justyna.szulc[at]biol.ug.edu.pl

Telefon: (+48 58) 523 61 54

Publikacje

Szulc J., Nowakowski J.K., Stępniewski K. 2015. Akcja Bałtycka 2011 – sprawozdanie z prac. Ptaki Pomorza 5:134-139.

Nowakowski J.K., Szulc J., Remisiewicz M. 2014. The further the flight, the longer the wing: Relationship between wing length and migratory distance in Old World reed and bush Warblers (Acrocephalidae and Locustellidae). Ornis Fennica 91: 178-186.

Konferencje

Szulc J. 2015. Impact of migration distance, insularity and taxonomic identity on the wing shape in Old World reed and bush warblers. Polish Evolutionary Conference, 24-27.09.2015, Poznań (poster).

Szulc J., Rosińska K. 2014. Śmieje się jak diabeł w suchej wierzbie, czyli o sowach w kulturze [Laughs like a devil in a dry poplar tree – on owl in culture]. VI Konferencja Sowy Strigiformes Polski, 6.12.2014, Kamienna Góra (referat).

Nowakowski J.K., Szulc J., Stępniewski K. 2014. Po co ornitologowi linijka… czyli dlaczego warto mierzyć ptaki. Zjazd Kierowników Akcji Bałtyckiej i Krajowej Sieci Stacji Obrączkowania Ptaków, 15-16.03.2014, Gdańsk (referat).

Nowakowski J.K., Szulc J., Stępniewski K. 2013. Biometrics as an ornithologist’s tool. What can measuring wings teach us about the evolution and ecology of birds? Barberspan Bird Ringing Conference, 28.11-2.12.2013, Barberspan, RPA (referat).

Szulc J., Stępniewski K., Nowakowski J.K. 2013. Wing morphology as a trade-off between selective pressures: a review. Barberspan Bird Ringing Conference, 28.11-2.12.2013, Barberspan, RPA (referat).

Szulc J. 2013. The relation between the wing length and migration distance in continental and insular species of Acrocephalidae and Locustellidae. Ecology of Animal Migration Course, 22.10.2013, Lund, Szwecja (referat).

Szulc J., Nowakowski J.K., Remisiewicz M. 2013. The relation between the wing length and migration distance in continental and insular species of Acrocephalidae and Locustellidae. 9th Conference of the European Ornithologists’ Union, 27-31.08.2013, Norwich, Wielka Brytania (poster).

Szulc J. 2013. The influence of habitat and behavioral factors on biometry of flight apparatus of the Passeriformes. IX International Scientific Conference for Students and PhD Students „Youth and Progress of Biology”, 18.04.2013, Lwów, Ukraina (referat).

Szulc J., Stępniewska K, Stępniewski K. 2013. Bukowo 30 lat później. Nowy punkt Akcji Bałtyckiej. III Zjazd Ornitologów Pomorza, 22-24.02.2013, Ustka (referat).

Szulc J., Zaniewicz G. 2012. Migracja uszatki Asio otus przez stację Bukowo-Kopań w latach 1995 – 2009 [Migration of Long-eared owl Asio otus in the Bukowo-Kopań field station (1995-2009) ]. V Konferencja Sowy Strigiformes Polski, 8.12.2012, Łuków (referat).

Ginter M., Zaniewicz G., Lasecki R., Szulc J., Kaszuba M. 2012. Sex determination of immature Long-eard Owls (Asio otus) migrating through the polish Baltic coast according to biometrical and morphological features. International Long-eard Owl (Asio otus) workshop, 19.10.2012, Pape, Łotwa (poster).

Granty

2015-2016 – współwykonawca projektu: grant SPUB na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego „Stacja Badania Wędrówek Ptaków” (203733/E-335/SPUB/2015/2).

2014-2015 – asystent terenowy w grancie: Do corncrake males use social information gained by eavesdropping on interactions between rivals?. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii. Grant NCN (PRELUDIUM).

2014-2015 – współwykonawca projektu: grant SPUB na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego „Stacja Badania Wędrówek Ptaków” (203733/E-335/SPUB/2014/3).

2013-2014 – współwykonawca projektu: grant SPUB na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego „Stacja Badania Wędrówek Ptaków” (203733/E-335/SPUB/2013/4).

2012-2013 – współwykonawca projektu: grant SPUB na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego „Stacja Badania Wędrówek Ptaków” (203733/E-335/SPUB/2012).

2011-2012 – współwykonawca projektu: grant SPUB na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego „Stacja Badania Wędrówek Ptaków” (127/E-335/SPUB/ZS3/055/2011-1).