Konferencje

Stacji Badania Wędrówek Ptaków

2016

Niemc A., Remisiewicz M. 2016. Zastosowanie metod molekularnych i analizy dyskryminacyjnej do oznaczania płci u biegusów malutkich (Calidris minuta). Sympozjum Młodych Ornitologów, 21-23.10.2016, Spała (referat).

Remisiewicz M., Tree A.J., Underhill L.G. 2016. Age-differential effect of body mass on moult onset in Wood Sandpipers Tringa glareola in southern Africa. International Wader Study Group Conference, 10-12.09.2016, Trabolgan, Irlandia (referat).

Niemc A., Remisiewicz M. 2016. Sex determination of Little Stints (Calidris minuta) – a molecular and morphological approach. International Wader Study Group Conference, 9-12.09.2016, Trabolgan, Irlandia (referat).

Redlisiak M., Remisiewicz M., Nowakowski J.K. 2016. Long-term changes in timing of autumn migration through southern Baltic in first-year Song Thrush related to temperatures at breeding grounds. European Bird Census Council Conference, 5-9.09.2016 Halle, Niemcy (poster).

Remisiewicz M.,  Maciąg T., Nowakowski J.K., Redlisiak M. 2016. Long-term ringing shows fluctuating populations of forest passerines migrating through the Polish Baltic coast. European Bird Census Council Conference, 5-9.09.2016 Halle, Niemcy (poster).

Niemc A., Redlisiak M. 2016. Równania dyskryminacyjne w ornitologii i ich zastosowanie na przykładzie biegusa malutkiego Calidris minuta i śpiewaka Turdus philomelos. III Zjazd Krajowej Sieci Stacji Obrączkowania Ptaków, 5-6.03.2016, Kraków (referat).

Remisiewicz M., Avni J. 2016. Barberspan: place for birds to rest and recover. Ecological Management Commitee meeting, 10.04.2016, Barberspan, RPA  (referat).

Remisiewicz M. 2016. Życie rodzinne siewkowców: sielanka czy pole walki? III Zjazd Krajowej Sieci Stacji Obrączkowania Ptaków, 5-6.03.2016, Kraków (wykład).

Remisiewicz M., Misztal M. 2016. Płciowe zróżnicowanie wymiany piór lotnych u dorosłych kapturek Sylvia atricapilla. III Zjazd Krajowej Sieci Stacji Obrączkowania Ptaków, 5-6.03.2016, Kraków (referat).

Nowakowski J.K. 2016. Współczesne badania wędrówek ptaków; czy jeszcze jest coś do odkrycia? III Zjazd Krajowej Sieci Stacji Obrączkowania Ptaków, 5-6.03.2016, Kraków (wykład).

Stępniewska K. 2016. Słit focia z ptaszkiem – czy na pewno? Etyka przy fotografowaniu ptaków w ręce. III Zjazd Krajowej Sieci Stacji Obrączkowania Ptaków, 5-6.03.2016, Kraków (referat).

Stępniewski K., Stępniewska K. 2016. Akcja Bałtycka 2015. III Zjazd Krajowej Sieci Stacji Obrączkowania Ptaków, 5-6.03.2016, Kraków (referat).

Szulc J. 2016. Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka – wykorzystanie danych biometrycznych z różnych punktów obrączkarskich, na przykładzie kształtu skrzydła gatunków z rodzaju Acrocephalus. III Zjazd Krajowej Sieci Stacji Obrączkowania Ptaków, 5-6.03.2016, Kraków (referat).

 2015

Szulc J. 2015. Impact of migration distance, insularity and taxonomic identity on the wing shape in Old World reed and bush warblers. Polish Evolutionary Conference, 24-27.09.2015, Poznań (poster).

Remisiewicz M., Nowakowski J.K., Niemc A. 2015. Akcja Bałtycka – metody wczoraj, dziś i jutro. Konferencja „Współczesne obrączkowanie ptaków – aspekt naukowy i etyczny”, 28.11.2015, Gdańsk (referat).

Redlisiak M. 2015. Akcja Bałtycka – 55 lat wiadomości powrotnych. Konferencja „Współczesne obrączkowanie ptaków – aspekt naukowy i etyczny”, 28.11.2015, Gdańsk (referat).

Nowakowski J.K. 2015. Historia badań nad wędrówkami ptaków. Konferencja „Współczesne obrączkowanie ptaków – aspekt naukowy i etyczny”, 28.11.2015, Gdańsk (referat).

Nowakowski J.K., Nowakowski W.K. 2015. Co oznacza termin etyka w kontekście ochrony przyrody? Konferencja „Współczesne obrączkowanie ptaków – aspekt naukowy i etyczny”, 28.11.2015, Gdańsk (referat).

Rosińska K., Stępniewski K. 2015. Edukacja na obozach ornitologicznych formą ochrony przyrody. Konferencja „Współczesne obrączkowanie ptaków – aspekt naukowy i etyczny”, 28.11.2015, Gdańsk (referat).

Remisiewicz M., Nowakowski J.K., Stępniewska K., Stępniewski K. 2015. Przyjemne z pożytecznym, czyli nauka i wolontariat na Akcji Bałtyckiej. V Zjazd Ornitologów Pomorza, 06-08.02.2015, Krynica Morska (referat).

Nowakowski J.K. 2015. Wolontariat na Akcji Bałtyckiej 2002-2014. II Zjazd Krajowej Sieci Stacji Obrączkowania Ptaków, 16-18.01.2015, Gugny (referat).

Nowakowski J.K., Remisiewicz M. 2015. Akcja Bałtycka – pół wieku badań i monitoringu migrantów na Polskim wybrzeżu. II Zjazd Krajowej Sieci Stacji Obrączkowania Ptaków, 16-18.01.2015, Gugny (referat).

Niemc A., Remisiewicz M., Avni J. 2015. Wymiana upierzenia u samców i samic biegusa malutkiego Calidris minuta zimujących w Republice Południowej Afryki. II Zjazd Krajowej Sieci Stacji Obrączkowania Ptaków, 16-18.01.2015, Gugny (referat).

Stępniewska K., Stępniewski K. 2015. Akcja Bałtycka 2014. II Zjazd Krajowej Sieci Stacji Obrączkowania Ptaków, 16-18.01.2015, Gugny (referat).

2014

Szulc J., Rosińska K. 2014. Śmieje się jak diabeł w suchej wierzbie, czyli o sowach w kulturze [Laughs like a devil in a dry poplar tree – on owl in culture]. VI Konferencja Sowy Strigiformes Polski, 6.12.2014, Kamienna Góra (referat).

Remisiewicz M., Tree A.J. Underhill L.G. 2014. Age differences in body mass, and pre-migratory fattening related to primary moult, in Wood Sandpipers Tringa glareola in southern Africa. International Wader Study Group Conference, 25-30.09.2014, Haapsalu, Estonia (referat).

Niemc A., Remisiewicz M., Avni J. 2014. Sex and age differences in body moult of Little Stint Calidris minuta at non-breeding grounds in South Africa. International Wader Study Group Conference, 25-30.09.2014, Haapsalu, Estonia (referat).

Nowakowski J.K., Remisiewicz M. 2014. Operation Baltic – half a century studying and monitoring migrants at the Polish coast. International Bird Observatory Conference (IBOC), 29.08-1.09.2014, Falsterbo, Szwecja (referat).

Redlisiak M., Remisiewicz M. 2014. Wintering areas of Song Thrushes Turdus philomelos migrating in autumn through five ringing stations in western and southern Baltic region. International Bird Observatory Conference (IBOC), 29.08-1.09.2014, Falsterbo, Szwecja (poster).

Remisiewicz M. 2014. Co wynika z zapisów pierzenia – przykład biegusów malutkich z południowej Afryki. Zjazd Kierowników Akcji Bałtyckiej i Krajowej Sieci Stacji Obrączkowania Ptaków, 15-16.03.2014, Gdańsk (referat).

Nowakowski J.K., Szulc J., Stępniewski K. 2014. Po co ornitologowi linijka… czyli dlaczego warto mierzyć ptaki. Zjazd Kierowników Akcji Bałtyckiej i Krajowej Sieci Stacji Obrączkowania Ptaków, 15-16.03.2014, Gdańsk (referat).

Stępniewski K., Stępniewska K., Rosińska K. 2014. Sprawozdanie z prac terenowych Akcji Bałtyckiej 2013. Zjazd Kierowników Akcji Bałtyckiej i Krajowej Sieci Stacji Obrączkowania Ptaków, 15-16.03.2014, Gdańsk (referat).

Stępniewska K., Stępniewski K. 2014. Akcja Bałtycka na antypodach, czyli obrączkowanie ptaków w RPA. IV Zjazd Ornitologów Pomorza, 14-16.02.2014, Łukęcin (referat).

2013

Remisiewicz M., Tree A.J., Underhill L.G. 2013. The value of the archival data –  the moult story of Greenshanks Tringa nebularia  in Africa. Barberspan Bird Ringing Conference, 28.11-3.12.2013, Barberspan, RPA (referat).

Nowakowski J.K., Szulc J., Stępniewski K. 2013. Biometrics as an ornithologist’s tool. What can measuring wings teach us about the evolution and ecology of birds? Barberspan Bird Ringing Conference, 28.11-2.12.2013, Barberspan, RPA (referat).

Remisiewicz M., Oschadleus D. 2013. No rush in residents: extended primary moult of White-browed Sparrow Weavers in southern Africa as shown by SAFRING data.  Barberspan Bird Ringing Conference, 28.11-3.12.2013, Barberspan, RPA (referat).

Nowakowski J.K., Szulc J., Stępniewski K. 2013. Biometrics as an ornithologist’s tool. What can measuring wings teach us about the evolution and ecology of birds? Barberspan Bird Ringing Conference, 28.11-2.12.2013, Barberspan, RPA (referat).

Stępniewska K. 2013. Similar, yet different: migration strategies of the Reed (Acrocephalus scirpaceus) and Sedge (A. schoenobaenus) Warblers in autumn on their south-eastern flyway. Barberspan Bird Ringing Conference, 28.11-2.12.2013, Barberspan, RPA (referat).

Szulc J., Stępniewski K., Nowakowski J.K. 2013. Wing morphology as a trade-off between selective pressures: a review. Barberspan Bird Ringing Conference, 28.11-2.12.2013, Barberspan, RPA (referat).

Remisiewicz M. 2013. Family life of waders:  harmony or battlefield? Barberspan Bird Ringing Conference,  28.11-3.12.2013, Barberspan, RPA (referat plenarny).

Niemc A., Remisiewicz M., Avni J. 2013. Little Stint Calidris minuta strategy for pre-breeding body moult in South Africa.  Barberspan Bird Ringing Conference, 28.11-3.12.2013, Barberspan, RPA (referat).

Szulc J. 2013. The relation between the wing length and migration distance in continental and insular species of Acrocephalidae and Locustellidae. Ecology of Animal Migration Course, 22.10.2013, Lund, Szwecja (referat).

Sitters H., Minton C., Remisiewicz M. 2013. Primary moult strategies of adult Palearctic waders in Australia. 37th Annual meeting of the Waterbird Society and the 2013 Conference of the International Wader Study Group. 23.09-1.10.2013, Wilhelmshaven, Niemcy (referat).

Remisiewicz M., Tree A.J., Underhill L.G. 2013. Primary moult patterns of Greenshanks Tringa nebularia along the western and eastern migration routes to Africa. 9th Conference of European Ornithologists’ Union, 27-31.08.2013, Norwich, Wielka Brytania (referat).

Szulc J., Nowakowski J.K., Remisiewicz M. 2013. The relation between the wing length and migration distance in continental and insular species of Acrocephalidae and Locustellidae. 9th Conference of the European Ornithologists’ Union, 27-31.08.2013, Norwich, Wielka Brytania (poster).

Szulc J. 2013. The influence of habitat and behavioral factors on biometry of flight apparatus of the Passeriformes. IX International Scientific Conference for Students and PhD Students „Youth and Progress of Biology”, 18.04.2013,  Lwów, Ukraina (referat).

Szulc J., Stępniewska K, Stępniewski K. 2013. Bukowo 30 lat później. Nowy punkt Akcji Bałtyckiej. III Zjazd Ornitologów Pomorza, 22-24.02.2013, Ustka (referat).

2012

Szulc J., Zaniewicz G. 2012. Migracja uszatki Asio otus przez stację Bukowo-Kopań w latach 1995 – 2009 [Migration of Long-eared owl Asio otus in the Bukowo-Kopań field station (1995-2009) ]. V Konferencja Sowy Strigiformes Polski, 8.12.2012, Łuków (referat).

Ginter M., Zaniewicz G., Lasecki R., Szulc J., Kaszuba M. 2012. Sex determination of immature Long-eard Owls (Asio otus) migrating through the polish Baltic coast according to biometrical and morphological features. International Long-eard Owl (Asio otus) workshop, 19.10.2012, Pape, Łotwa (poster).

Rosińska K., Busse P., 2012. Autumn migration of the Kingfisher Alcedo atthis on Manzala Lake, Northern Egypt. 13th Pan-African Ornithological Congress, 14-21.10.2012, Arusha, Tanzania.

Manikowska-Ślepowrońska B., Nowakowski J.K. 2012. Wpływ dużych miast na dystans wędrówki bogatki Parus major. Ptaki miast, PTZool, 14-16.09.2012, Zielona Góra (referat).

Busse P., Stępniewski K., White M. 2012. Bird Survey and Ringing in the Western Desert, Egypt, 2010 – part of a longer term study of the south-eastern migration route. Ornithological Society of the Middle East (OSME), Summer Meeting, 7-8.07.2012, Thetford, Wielka Brytania (referat).

Stępniewska K., Stępniewski K. 2012. Przelot sów przez polskie wybrzeże Bałtyku na podstawie danych Akcji Bałtyckiej. II Zjazd Ornitologów Pomorza, 24-26.02.2012, Jurata (referat).

2011

Stępniewska K., Stępniewski K. 2011. Przelot sów przez polskie wybrzeże Bałtyku na podstawie danych Akcji Bałtyckiej. IV Ogólnopolska Konferencja Sowy Strigiformes Polski, 9-11.12.2011, Międzybrodzie Żywieckie (referat).

Nowakowski J.K. 2011. Akcja Bałtycka – pół wieku badań nad wędrówkami ptaków wróblowych. I Zjazd Obrączkarzy, 18-20.11.2011, Gdańsk (referat).

Rząd I., Jeżewski W., Busse W., Stępniewska K., Rosińska K. 2011. Kolcogłowy (Acanthocephala) – pasożyty rudzika Erithacus rubecula (L., 1758) na południowym wybrzeżu Bałtyku.  Ornitologieveda pro kazdého” celostátní konference České společnosti ornitologické, 7-9.11.2011, Mikulov, Czechy (poster).

Stępniewska K., Stępniewski K. 2011. Rzadkie ptaki chwytane na Akcji Bałtyckiej w ciągu 50 lat jej działalności. I Zjazd Obrączkarzy, 18-20.11.2011, Gdańsk-Sobieszewo (referat).

Nowakowski J.K. 2011. Zmiany globalne a wędrówki ptaków. Zwierzęta w życiu człowieka, XX Jubileuszowy Zjazd PTZool, 05-08.09. 2011, Szczecin: 53 (referat).

Stępniewski K. 2011. What influence does the migratory strategy of the species have on the differences in wing parameters between juveniles and adults? 8th Conference of the European Ornithologists’ Union, 27-30.08.2011, Ryga, Łotwa (referat).

Stępniewska K. 2011. Similar, yet different: migration strategies of the Reed (Acrocephalus scirpaceus) and Sedge (A. schoenobaenus) Warblers in autumn on their south-eastern flyway 8th Conference of the European Ornithologists’ Union, 27-30.08.2011, Ryga, Łotwa (referat).

Stępniewska K., Stępniewski K. 2011. Rzadkie ptaki chwytane na Akcji Bałtyckiej w ciągu 50 lat jej działalności. I Zjazd Ornitologów Pomorza, 21-23.01.2011, Czarnocin (referat).

2010

Stępniewska K., Stępniewski K. 2010. Five years of Polish-Italian collaboration in Arosio Bird Observatory: general results. Konferencja „On thrushes’ wings, how to preserve them with no profit”, 03.07.2010, Bergamo, Włochy (referat).

2009

Stępniewski K., Nowakowski J.K. 2009. What does the ringer need a ruler for? Konferencja SEEN “SEEN in the future”, 11-13.12.2009, Zwartowo (referat).

Ożarowska A., Stępniewska K., Ibrahim W.A.L. 2009. Autumn and spring migration of Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus in Egypt – some preliminary results. Konferencja SEEN “SEEN in the future”, 11-13.12.2009, Zwartowo (referat).

2007

Nowakowski J.K. 2007. Sympatric partial migrants under evolutionary pressure caused by global warming. 9th SEEN Workshop., 5-8.07.2007, Kraków: 23 (referat).

Nowakowski J.K., Chruściel J., Muś K. 2007. Changes in age and sex composition of migrating tits (Parus caeruleus, Parus major) as an effect of their synanthropisation and climate changes – results of 37 years of studies. Bird migration and global change conference, 28-31.03.2007, Algeciras, Hiszpania: 32 (referat).

Rosińska K., Adamska K., Augustyn A., 2007. Two years co-operation of SEEN Network with the Arosio Bird Observatory. 9th SE European Bird Migration Network Workshop, 06-08.07.2007, Kraków (referat).

Augustyn A., Rosińska K., 2007. Directional preferences of some passerine species on autumn migration in Northern Italy. III International Scientific Conference for Students and Aspirants “Youth and Progress of Biology”, 23-27.04.2007, Ivan Franko National University of Lviv, Lwów (referat).

2006

Erciyas K., Nowakowski J., Baris Y.S., 2006. Directional preferences of passerines trapped during autumn migration on the Kizilirmak delta, northern Turkey. 24th International Ornithological Congress, 13-19.08.2006, Hamburg, Niemcy. Journal of Ornithology 147 suppl: 163 (poster).

Nowakowski J. K. 2006. Uniform direction of Great Tit’s migration over Europe. 7th SEEN Workshop., 2-5.02.2006, Praga, Czechy: 30 (referat).

Rosińska K., Adamska K. 2006. Biometrical variation of Robins (Erithacus rubecula) caught in Arosio Station during autumn migration in 2005. II International Conference for Students and Aspirants “Youth and Progress of Biology”, 21-24.03.2006, Ivan Franko National University of Lviv, Lwów (poster).

Ginter M., Rosińska K., Meina Ł. 2006. Stopover of Robins (Erithacus rubecula) during autumn migration through the Polish Baltic coast. 8th SE European Bird Migration Network Workshop, 02-05.02.2006, Praga (poster).

Rosińska K., 2006. Morphological variation between sexes in Robins (Erithacus rubecula) migration through the Polish Baltic coast.  Stopover of Robins (Erithacus rubecula) during autumn migration through the Polish Baltic coast. 8th SE European Bird Migration Network Workshop, 02-05.02.2006, Praga (poster).

Adamska K., Rosińska K. 2006. Directional preferences of Robin and Blackcap studied in Busse’s cage during migration in North Italy (Arosio). The 9th National Congres of Italian Ringers, 28-29.01.2006, Montesilvano (Peskara) (poster).

Rosińska K. Adamska K., 2006. Biometrical variation of Robins (Erithacus rubecula) caught in Arosio Station during autumn migration in 2005. The 9th National Congres of Italian Ringers, 28-29.01.2006, Montesilvano (Peskara) (poster).

2005

Remisiewicz M. 2005. Model czasowo-przestrzenny jesiennej wędrówki rudzików (Erithacus rubecula) przez rejon Bałtyku na zimowiska. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ornitologia polska na progu XXI stulecia – dokonania i perspektywy”, 14-18.09.2005, Olsztyn (referat).

Nowakowski J.K., Busse P. 2005. Wahania czy trendy? – 45 lat badań parametrów wędrówek ptaków. Ogólnopolska Konferencja Ornitologiczna: Ornitologia polska na progu XXI stulecia – dokonania i perspektywy. 14-18.09.2005, Olsztyn: 93 (referat).

Nowakowski J.K., Erciyas K. 2005. Preferencje kierunkowe ptaków wróblowych chwytanych podczas ich pierwszej jesiennej wędrówki – nowa hipoteza nawigacji ptaków. Ogólnopolska Konferencja Ornitologiczna: Ornitologia polska na progu XXI stulecia – dokonania i perspektywy. 14-18.09.2005, Olsztyn: 93 (referat).

Ginter M., Rosińska K., Remisiewicz M. 2005. Zmienność koloru nóg rudzika (Erithacus rubecula) w trakcie jesiennej migracji przez polskie wybrzeże Bałtyku. Ogólnopolska Konferencja Ornitologiczna “Polska na progu XXI stulecia – dokonania i perspektywy”, 14-18.09.2005, Olsztyn (poster).

Rosińska K. 2005. Przebieg jesiennej migracji rudzika (Erithacus rubecula) przez polskie wybrzeże Bałtyku – wyniki ponad czterdziestoletnich prac Akcji Bałtyckiej. Ogólnopolska Konferencja Ornitologiczna “Polska na progu XXI stulecia – dokonania i perspektywy”, 14-18.09.2005, Olsztyn (referat).

Nowakowski J.K., Erciyas K. 2005. Directional preferences of Passerines caught during their first autumn migration – new hypothesis of bird navigation. 5th conference of the European Ornithologists Union, 20-23.08.2005, Strasbourg, Francja: 239 (referat).

Ginter M., Rosińska K., Remisiewicz M., 2005. Populational trends in moult advancement in the Robin (Erithacus rubecula) during autumn migration through the Polish Baltic coast. The 5th conference of the European Ornithologist’s Union (EOU), 19-23.08.2005, Strasbourg (referat).

Ginter M., Rosińska K., Remisiewicz M., 2005. Intra-seasonal variation in numer of unmoulted coverts in Robins (Erithacus rubecula)  migrating through the Polish Baltic coast.  7th SE European Bird Migration Network Workshop, 30.06-03.07.2005, Uniwersytet Gdański, Przebendowo (referat).

Rosińska K., Ginter M., Remisiewicz M., 2005. Morphological variation in Robin (Erithacus rubecula)  during autumn migration the Polish Baltic coast.  7th SE European Bird Migration Network Workshop, 30.06-03.07.2005, Uniwersytet Gdański, Przebendowo (referat).

Ginter M., Rosińska K., Remisiewicz M. 2005. Variation in number of unmoulted coverts in Robin (Erithacus rubecula) during autumn migration at the polish Baltic. I International Conference for Students and Aspirants “Youth and Progress of Biology”, 12-15.04.2005, Ivan Franko National University of Lviv, Lwów (poster).

Rosińska K., Ginter M., Remisiewicz M. 2005. Leg colour variation in Robin (Erithacus rubecula) during autumn migration at the polish baltic coast. I International Conference for Students and Aspirants “Youth and Progress of Biology”, 12-15.04.2005, Ivan Franko National University of Lviv, Lwów (referat).

Busse P., Nowakowski J.K. 2005. Connectivity in methods, space and time – is it needed or needless? Migration in the life-history of birds. 16-20.02.2005, Wilhelmshaven, Niemcy (poster).

2004

Remisiewicz M., Kecaplı Can O. 2004. The course of the moult of flight feathers in Yellow-vented Bulbuls (Pycnonotus xanthopygos) caught during autumn season at station Akyatan (SW Turkey). 6th Workhop of the SEEN, 6-8.02.2004, Istanbul, Turcja (referat).

Nowakowski J.K., Bariş S., Erciyas K., Gürsoy A., Özsemir C. 2004. What do low active birds show in Busse’s experimental cages? 6th SEEN Workshop., 6-8 .02.2004, Istanbul, Turcja: 37 (referat).

Nowakowski J.K., Bariş S., Erciyas K., Gürsoy A., Özsemir C. 2004. Directional preferences of Passerines caught during autumn migration at Cernek Ringing Station, Northern Turkey. 6th SEEN Workshop., 6-8 .02.2004, Istanbul, Turcja: 36 (referat).

2002

Remisiewicz M. 2002. Spatio-temporal pattern of autumn migration of Robin Erithacus rubecula over Europe. 5th Workshop of the SEEN, 7-8.12.2002, Zwartowo (referat).

2001

Remisiewicz M. 2001. Does the pattern of movements of Robin migrating in autumn through the Baltic region reflect the history of the species? 3rd European Ornithologists Union Meeting, 21-25.08.2000, Groningen, Holandia (referat).

Nowakowski J.K. 2001. Can the same populations of the Great Tit (Parus major) be regular migrants in North-Eastern Europe and cause invasions in Western Europe? International Meeting: 100 Years of Ornithological Research on the Courish Spit., 8-10.06.2001, Rybachy, Rosja. Avian Ecology and Behaviour: 24 (referat).

Nowakowski J.K., Busse P., Piwowarski P., Ibrahim W. 2001. Wadi El Rayan – new ringing station. International Meeting: 100 Years of Ornithological Research on the Courish Spit. , 8-10.06.2001, Rybachy, Rosja (poster).

1999

Nowakowski J. K., Remisiewicz M. 1999. Are there within the nominative subspecies of Robin Erithacus r. rubecula morphological forms different in preferred wintering quarters? “Bird Ringing 100 Years” Conference, 29.09-3.10.1999, Helgoland, Niemcy (poster).

Remisiewicz M. 1999. „Robin wintering quarters and their links to the migratory flyways”. 2nd Meeting of the European Ornithologists’ Union and 3rd International Shrike Symposium, 15-18.09.1999, Gdańsk (referat).

Nowakowski J.K., Remisiewicz M. 1999. Are there within the nominative subspecies of Robin Erithacus r. rubecula morphological forms different in preferred wintering quarters? “Bird Ringing 100 Years” Conference, 29.09-3.10.1999, Helgoland, Niemcy (poster).

Busse P., Nowakowski J. K., Gavrilov V. M. 1999. Differentiation of directional preferences of robin (Erithacus rubecula) on autumn migration across the central and eastern part of Europe. 2nd Meeting of the European Ornithologists’ Union. 15-18.09.1999, Gdańsk. Ring 21: 162 (poster).

Cofta T., Nowakowski J. K. 1999. Migration distance of the Great Tit, considered as an irregular migrant, shows regularities. 2nd Meeting of the European Ornithologists Union. 15-18 września, Gdańsk, Ring 21: 157 (poster).

Nowakowski J. K. 1999. Speed of autumn migration of the Great Tit (Parus major) along eastern and southern Baltic coast. 2nd Meeting of the European Ornithologists Union. 15-18.09.1999, Gdańsk.  Ring 21: 156 (poster).

Nowakowski J.K., Vähätalo A. 1999. Is the Great Tit regular migrant along the south-eastern Baltic. 2nd Meeting of the European Ornithologists Union. 15-18.09.1999, Gdańsk. Ring 21: 157 (poster).