mgr Weronika Konkol

Stanowisko: Pracownik techniczny.

Zainteresowania naukowe: Kultura średniowiecza; obelżywe słowa i gesty zniewagi w średniowieczu; rola zmysłów w wiekach średnich; ikonograficzne przedstawienia ptaków (X-XVI w.)

Zadania: Prowadzenie sekretariatu Stacji Badania Wędrówek Ptaków; pomoc w obsłudze finansowo-księgowej Stacji Badania Wędrówek Ptaków; obsługa administracyjna i techniczna archiwum Stacji Badania Wędrówek Ptaków; obsługa administracyjna projektu BEW (współpraca polsko-południowoafrykańska), koordynacja  jego powiązania z pracami Akcji Bałtyckiej i SBWP; organizacja logistyki wizyt gości z RPA w ramach projektu BEW; organizacja konferencji, seminariów, warsztatów itp. organizowanych przez Stację Badania Wędrówek Ptaków; pomoc w terenowych pracach badawczych SBWP.

E-mail: weronika.konkol[at]ug.edu.pl

Telefon: (+48 58) 523 61 54

Publikacje

Konkol W. 2017. Gesty zniewagi w świetle polskich późnośredniowiecznych przekazów pisanych i ikonograficznych o Męce Pańskiej, Studia z Dziejów Średniowiecza, 2017, Nr 21 (2017), s. 59-92

Konkol W. 2016. A oni leją nań nieczystymi pomyjami. O roli zmysłów w średniowiecznych sposobach znieważania, „Teka Historyka”, 51 (2016), s. 103-126.

Konkol W. 2010. Brud i smród w świetle polskich, średniowiecznych źródeł hagiograficznych – próba rozpoznania tematu, [in:] Brud i smród, red. I. Janicka, „Studia Historica Gedanensia”, 1 (2010), p. 19-34.

Konkol W. 2009. Łzy ich były dla nich dniem i nocą, chlebem i strawą duchową. Płacz i łzy świętych w polskich źródłach narracyjnych od X do początku XVI w., „Teka Historyka”, 36-37 (2009), p. 183-192.

Granty

2018 – współwykonawca projektu: Building an Early Warning System for Biodiversity in the Face of Climate Change (BEW) (Projekt PL-RPA/BEW/01/2016).

2018 – współwykonawca projektu: grant SPUB na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego „Stacja Badania Wędrówek Ptaków” (203733/E-335/SPUB/2016/4).