Wpływ zmian klimatu na długoterminowe zmiany liczebności, terminów i tendencji do migracji u ptaków wędrujących między rejonem Bałtyku a zimowiskami.

Cele projektu to określenie wieloletnich trendów liczebności i zmian terminów migracji w powiązaniu ze zmianami klimatu dla kilkudziesięciu gatunków wędrownych ptaków, najliczniej obrączkowanych w trakcie programu Akcja Bałtycka. Dodatkowym celem jest identyfikacja wpływu czynników związanych z biologią i ekologią migrantów na zaobserwowane trendy wieloletnie. Dane wykorzystane w tym projekcie to wyniki wieloletniego obrączkowania ptaków, prowadzonego zestandaryzowanymi metodami, pozwalającymi na porównywanie uzyskanych liczebności i terminów wędrówki na przestrzeni dziesięcioleci. Ten obszerny wieloletni materiał jest analizowany za pomocą modeli statystycznych z rodziny szeregów czasowych, z uwzględnieniem zmiennych towarzyszących, takich jak temperatura, dystans migracji czy siedlisko charakterystyczne dla gatunku. Wyniki tego projektu, poza poznaniem wpływu zmian klimatu na wędrówki ptaków, stanowią monitoring stanu i tendencji populacji wędrownych ptaków.

Koordynatorzy projektu: dr hab. Magdalena Remisiewicz, dr inż. Jarosław K. Nowakowski

Uczestnicy projektu: Zespół SBWP

Współpracownicy: Prof. Les G. Underhill (ADU, Uniwersytet w Kapsztadzie, RPA), Dr Dieter Oschadleus (ADU, SAFRING, Uniwersytet w Kapsztadzie, RPA), mgr Megan Loftie-Eaton, mgr Jacqui Badenhorst, dr Dieter Oschadleus, Jerome Ainsley, Marc Burman (ADU, SEEC, Uniwersytet w Kapsztadzie, RPA), Dr Yahkat Barshep (ADU, Uniwersytet w Kapsztadzie, RPA; AP Leventis Institute of Ornithology, Nigeria), prof. Darrell Abernethy (Uniwersytet w Pretorii, RPA), Joel Avni (Bird’s-Eye View, RPA), Anthony J. Tree (Port Alfred, RPA), pracownicy Rezerwatu Barberspan (RPA), Iva Šoštarić (Uniwersystet w Zagrzebiu, Chorwacja).

Ten projekt jest powiązany z projektem „System wczesnego ostrzegania o zmianach bioróżnorodności w wyniku zmian klimatu” realizowanym w ramach programu współpraca Polska-RPA.

Prace doktorskie:

Wykonane:
Burman M. S. 2016. Citizen science reveals complex changes in barn swallow phenology in South Africa over three decades. Praca doktorska. Department of Biological Sciences, University of Cape Town.  Promotor: prof. Les G. Underhill, promotorzy pomocniczy: dr Res Altwegg, dr Birgit Erni, dr hab. Magdalena Remisiewicz.

W trakcie:
1. Badenhorst J. Changes in distribution, seasonality and abundance of Red-backed Shrike Lanius collurio and Spotted Flycatcher Muscicapa  striata in Europe and Africa”. Animal Demography Unit, Uniwersytet w Kapsztadzie, RPA. Promotor: prof. Les G. Underhill, promotorzy pomocniczy: dr hab. Magdalena Remisiewicz, prof. Bruno Bruderer.

Prace magisterskie:

Wykonane:

Šoštarić I. 2016. Sex differences in morphology and migration strategies of Chiffchaff (Phylloscopus collybita Vieillot) and Willow Warbler (Phylloscopus trochilus Linnaeus) in northern Poland. (Uniwersystet w Zagrzebiu, Chorwacja). Promotor: prof. Ivana Maguire, promotor pomocniczy: dr hab. Magdalena Remisiewicz.

W trakcie:

Maciąg T. 2017. Wieloletnie trendy liczebności wybranych gatunków wróblowych w trakcie wiosennej i jesiennej migracji przez polskie wybrzeże Bałtyku. Promotor: dr hab. Magdalena Remisiewicz.

Firma ECOTONE wsparła projekt udostępniając lunetę do obserwacji ptaków. logo