Newsy

Stacja Badania Wędrówek Ptaków bierze udział w projekcie IMBIO

By 15 czerwca 2020 No Comments

W maju Stacja Badania Wędrówek Ptaków wystartowała z działaniami w ramach projektu „Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO)”. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich, powstał w ramach konsorcjum 18 polskich instytucji naukowych (w tym wszystkich największych uniwersytetów), współpracujących w Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności (KSIB). Głównym celem jest otwarcie dostępu do danych o różnorodności biologicznej organizmów jądrowych (Eukaryota), znajdujących się w zasobach instytucji partnerskich. Będzie on realizowany poprzez digitalizację i udostępnienie danych nieistniejących dotąd w formie cyfrowej lub pozostających poza siecią.

Stacja Badania Wędrówek Ptaków zdigitalizuje i udostępni w domenach publicznych dane dotyczące występowania ptaków, zbierane w trakcie badań Terenowych Stacji Obrączkowania Ptaków działających w tamach Krajowej Sieci Stacji Obrączkowania Ptaków. Część danych tego rodzaju, również pochodzących ze stacji działających w ramach Akcji Bałtyckiej, można już teraz darmowo pobrać i wykorzystać do celów naukowych z portalu Global Biodiversity Information Facility  (GBIF). Udostępniona przez nas baza monitoringu ptaków wędrownych została do tej pory zacytowana 51 razy w publikacjach, głównie z zakresu biogeografii i bioróżnorodności. W ramach projektu IMBIO, w trakcie 2 lat trwania projektu, dostarczymy do otwartych baz kolejne 400 000 rekordów.

Kierownikiem projektu w SBWP i reprezentantem Uniwersytetu Gdańskiego w IMBIO jest dr Jarosław K. Nowakowski. W jego realizację zaangażowani są: mgr Justyna Szulc, mgr Anna Woźnicka i mgr Krzysztof Stępniewski.

Projekt wykonywany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Więcej informacji:

Strona projektu na www SBWP UG

Oficjalna strona projektu