Newsy

Podsumowanie wiosny 2021 na Akcji Bałtyckiej

By 21 października 2021 No Comments

W sezonie wiosennym 2021 roku, podobnie jak jesienią 2020 r., mimo ograniczeń związanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2, udało się przeprowadzić badania terenowe Akcji Bałtyckiej w pełnym wymiarze, na obu Terenowych Stacjach Obrączkowania Ptaków – Bukowie (25 marca – 28 maja) i Helu (22 marca – 18 maja). Badania prowadzono z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa, z uwzględnieniem limitów liczby osób w załogach stacji. Na Bukowie zaobrączkowano w całym sezonie łącznie 1989 ptaków z 61 gatunków, a na Helu 4100 ptaków z 57 gatunków. Wynik Bukowa na tle wieloletnim był stosunkowo niski (75,3% średniej wieloletniej), podczas gdy na Helu był on bardzo zbliżony do średniej (106,1%). Na obu stacjach dominującym gatunkiem był rudzik, co jest normą w sezonie wiosennym, jednak jego udział w całkowitej liczbie schwytanych ptaków był różny. Na Helu zaobrączkowano 1869 rudzików (45,6% całkowitej liczby zaobrączkowanych ptaków) i wynik ten jest wyraźnie wyższy niż średnia liczebność rudzika wiosną na Helu (134,9% średniej). Z kolei na Bukowie zaobrączkowano zaledwie 584 rudziki (29,4% wszystkich ptaków) i jest to wynik zdecydowanie niższy od średniej wieloletniej (67,3%). Wysokie liczebności na tle wieloletnim stwierdzono u szeregu migrantów średnio- i dalekodystansowych, m.in. u pokrzywnicy, zniczka, kapturki, trzcinniczka i zaganiacza. Dynamika przelotu na obu stacjach wyglądała podobnie, z maksimum w ostatniej pentadzie kwietnia.

Łączna liczba zaobrączkowanych gatunków wiosną 2021 wyniosła 75. Poza rudzikiem na stacji Bukowo najliczniej obrączkowane były kapturka i mysikrólik, a na Helu bogatka i śpiewak. Na Bukowie, dzięki prowadzonym przez większą część sezonu odłowom nocnym, zaobrączkowano 12 uszatek, włochatkę i 3 lelki. Z kolei na Helu obrączki z tym sezonie otrzymały 2 kruki, błotniak zbożowy i aż 9 błotniaków stawowych. Najciekawszym wiosennym stwierdzeniem jest modraczek Tarsiger cyanurus, zaobrączkowany 1 kwietnia na Helu – 7. w historii AB i dopiero 2. wiosną. Na Bukowie 27 maja schwytano natomiast 7. dla Akcji zaroslówkę Acrocephalus dumetorum. Do listy ptaków zaobrączkowanych w historii AB doszedł tej wiosny jeden gatunek – samiec markaczki Melanitta nigra, po rehabilitacji w ośrodku Fundacji Larus, został wypuszczony na Bukowie. W sezonie stwierdzono łącznie 15 wiadomości zagranicznych aż z 9 krajów – na wyróżnienie zasługują zniczki z Holandii i Łotwy, piecuszek z Francji oraz pokrzywnica i dziwonia z Niemiec.

W pracach terenowych wiosną 2021 wzięli udział pracownicy i doktoranci SBWP oraz liczni wolontariusze – łącznie 118 osób. Wszystkim dziękujemy za trud i wysiłek włożony w nasze badania.

Pentadowa dynamika przelotu na Akcji Bałtyckiej w sezonie wiosennym 2021

Markaczka na Bukowie (fot. Katarzyna Lesner)