Newsy

Podsumowanie wiosny 2020 na Akcji Bałtyckiej

By 2 czerwca 2020 No Comments

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2, w sezonie wiosennym 2020 działała tylko jedna Terenowa Stacja Obrączkowania Ptaków Akcji Bałtyckiej – Hel, w Kuźnicy na Mierzei Helskiej (stacja Bukowo nie została otwarta). Prace terenowe prowadzone były w okresie 20 marca – 19 maja w małej ekipie, siłami zespołu SBWP oraz kilku współpracowników, z zachowaniem wszelkich zaleceń dotyczących higieny i bezpieczeństwa. Wynik sezonu to 4393 zaobrączkowane ptaki, co stanowi 114% średniej wieloletniej dla Helu. Wiosenna migracja była wyraźnie dwuszczytowa, z kulminacjami w pierwszej i trzeciej dekadzie kwietnia, z czego podczas pierwszej przelot był najbardziej intensywny (7 kwietnia 476 zaobrączkowanych osobników). Najliczniej stwierdzanym gatunkiem był rudzik, co jest typowe dla stacji Hel – łącznie zaobrączkowano 2341 osobników (55% wszystkich ptaków). Stosunkowo wysokie liczebności na tle wieloletnim stwierdzono m.in. u kapturki (175 os.), czyża (149 os.) i pokrzywnicy (78 os.), a dosyć niskie u niektórych wczesnych migrantów, m.in. bogatki i mysikrólika, których wędrówka prawdopodobnie kulminowała przed rozpoczęciem badań.

Wśród 56 zaobrączkowanych gatunków znalazły się rzadko notowane na Akcji Bałtyckiej sóweczka Glaucidium passerinum i pliszka górska Motacilla cinerea. Zagraniczne obrączki stwierdzono czterokrotnie – dwie litewskie (modraszki), jedną szwedzką (rudzik) i jedną niemiecką (mysikrólik). Szczegółowa relacja z sezonu zamieszczona jest na stronie Akcji Bałtyckiej.

Pentadowa dynamika wiosennego przelotu na Akcji Bałtyckiej

Pliszka górska, zaobrączkowana 18 maja na Helu (fot. A. Pinszke)