Newsy

Podsumowanie wiosny 2019 na Akcji Bałtyckiej

By 12 lutego 2020 No Comments

Podczas wiosennego sezonu prac terenowych Akcji Bałtyckiej w 2019 roku zaobrączkowano łącznie 10736 ptaków, w tym 3634 na stacji Bukowo (rekordowy wynik wiosenny w obecnej lokalizacji) i 7102 na stacji Hel (trzeci wynik w historii tej stacji). Sezon odznaczał się wyjątkowo intensywnym przelotem rudzika, szczególnie w trzeciej dekadzie kwietnia. W dniu 25 kwietnia na Bukowie zaobrączkowano 514 ptaków, w tym 400 rudzików, a dzień później na Helu 1254 ptaki, w tym 1125 rudzików – jest to największa liczba ptaków zaobrączkowana dziennie w historii wiosennych prac Akcji Bałtyckiej. Łączna liczba zaobrączkowanych rudzików w sezonie wyniosła 1846 na Bukowie i 4673 na Helu – ten drugi wynik jest rekordowy w całej historii badań AB. Wyjątkowo intensywny przelot stwierdzono również na Helu u śpiewaka (603 zaobrączkowane osobniki) i pokrzywnicy (102 osobniki). Wyniki te wskazują na wysoką przeżywalność ptaków zimujących w Europie w związku z łagodną zimą. Dosyć wysokie liczebności odnotowano także dla niektórych migrantów dalekodystansowych (np. kapturki i piegży), z kolei stosunkowo niewiele zaobrączkowano wcześnie wędrujących migrantów częściowych (bogatka, raniuszek), których szczyt przelotu przypadł zapewne przed rozpoczęciem sezonu badań. Wśród 73 stwierdzonych gatunków znalazł się pierwszy w historii AB zaobrączkowany czarnowron Corvus corone (Hel) i dopiero czwarty wójcik Phylloscopus trochiloides (Bukowo). Odnotowano łącznie 11 ptaków z zagranicznymi obrączkami (z Litwy, Szwecji, Niemiec, Belgii i Wielkiej Brytanii). W pracach terenowych wzięło udział 138 osób, w tym 4 z zagranicy (Hiszpania, USA). Więcej szczegółów można znaleźć na stronie Akcji Bałtyckiej.

Pentadowa dynamika wiosennego przelotu na stacjach Akcji Bałtyckiej

Pierwszy w historii AB czarnowron, zaobrączkowany 7 maja na Helu (fot. K. Stępniewski)