Newsy

Podsumowanie jesieni 2020 na Akcji Bałtyckiej

By 12 stycznia 2021 No Comments

W sezonie jesiennym 2020 roku, mimo ograniczeń związanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2, udało się przeprowadzić badania terenowe Akcji Bałtyckiej w pełnym wymiarze, na obu Terenowych Stacjach Obrączkowania Ptaków – Bukowie (4 sierpnia – 6 listopada) i Mierzei Wiślanej (13 sierpnia – 3 listopada). Badania prowadzono z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa, z uwzględnieniem limitów liczby osób w załogach stacji. Na Bukowie zaobrączkowano w całym sezonie łącznie 8045 ptaków z 76 gatunków, a na Mierzei Wiślanej 6294 ptaki z 90 gatunków. Wyniki te były dużo niższe niż jesienią 2019; na tle wieloletnim wynik Bukowa był nieco niższy od średniej dla tej stacji (96,2%), a na Mierzei Wiślanej – wyraźnie niższy (57,2%). W porównaniu z rokiem ubiegłym stwierdzono mało intensywną wędrówkę bogatki oraz niemal całkowity brak przelotu raniuszka – oba te gatunki wyraźnie dominowały w 2019 r., a ich stosunkowo niskie liczebności silnie rzutowały na całkowite wyniki w 2020 r. Dość niskie liczebności w porównaniu ze średnią wieloletnią stwierdzono również u trzcinniczka i kilku innych gatunków związanych z trzcinowiskami; z kolei wysokie wyniki osiągnęły m.in. strzyżyk, wąsatka, pierwiosnek i piecuszek. Dynamika migracji na obu stacjach wyglądała podobnie, z największym natężeniem pod koniec września i w październiku – w okresie tym zaznaczyły się trzy wyraźne fale przelotu.

Łączna liczba zaobrączkowanych gatunków jesienią 2020 wyniosła 103. Na stacji Bukowo najliczniej obrączkowane były rudzik i mysikrólik, a na Mierzei Wiślanej bogatka i mysikrólik. W sezonie stwierdzono kilka gatunków bardzo rzadko notowanych na Akcji Bałtyckiej, m.in. świstun Mareca penelope, błotniak zbożowy Circus cyaneus, dubelt Gallinago media czy nur czarnoszyi Gavia arctica. Szczególnie należy wyróżnić dwa zaobrączkowane osobniki modraczka Tarsiger cyanurus (po jednym na każdej ze stacji), gatunku rzadko zalatującego z Syberii i NE Europy. Wśród 30 wiadomości zagranicznych większość pochodziła z Rosji i krajów bałtyckich, ale stwierdzono też m.in. strzyżyka z Czech, śpiewaka z Hiszpanii i dwie pokrzywnice z Finlandii.

W pracach terenowych wzięło udział łącznie 117 osób. Szczegółowe podsumowanie sezonu zamieszczone zostało na stronie Akcji Bałtyckiej.

Dubelt, zaobrączkowany 19 sierpnia na Mierzei Wiślanej (fot. P. Bauer)

Pentadowa dynamika jesiennego przelotu na Akcji Bałtyckiej