Określenie wielkopowierzchniowej struktury przelotu ptaków wróblowych nad Polską.

Cel:  Stworzenie ogólnopolskiego monitoringu przelotu drobnych ptaków wróblowych do celów naukowych i w celu monitoringu środowiska.

Materiał i metody:

a) Materiał z chwytań na 8 stacjach obrączkowania ptaków,

b) Zestandaryzowane chwytanie w sieci ornitologiczne.

Krajowa Sieć Stacji Obrączkowania Ptaków (KSSOP) została nieformalnie utworzona w 2013. Zrzesza wszystkie stale działające terenowe stacje obrączkowania drobnych ptaków wróblowych w Polsce. Na rok 2017 zaplanowane jest podpisanie umowy sieci naukowej w roku 2017.

Koordynator: dr inż. Jarosław K. Nowakowski

Współpracownicy: ponad 100 osób z

1) Uniwersytet Jagielloński,

2) Uniwersytet w Białymstoku,

3) Fundacja Akcja Bałtycka,

4) Stowarzyszenie Carpatica,

5) Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne.