Monitoring zmian morfologicznych u ptaków.

Jest to oryginalny na skalę globalną projekt śledzenia wieloletnich zmian kształtu i wielkości ptaków z rzędu wróblowych Passeriformes, w tym kształtu i wielkości ich skrzydeł i ogonów. Początki programu sięgają roku 1963, kiedy to ustalono ostateczny standard 11 pomiarów. Serie zebranych danych pochodzą więc z ponad pół wieku i dla najliczniejszych gatunków obejmują setki tysięcy rekordów. Celem programu jest uchwycenie drobnych ewolucyjnych zmian, jakie zachodzą w aparacie lotnym ptaków wraz z globalnymi zmianami klimatu i intensyfikacją zimowego dokarmiania.

Koordynator projektu: dr inż. Jarosław K. Nowakowski, dr hab. Magdalena Remisiewicz

Uczestnicy: Zespół SBWP

Współpracownicy: dr Agnieszka Ożarowska, dr Grzegorz Zaniewicz (Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Uniwersytet Gdański).

Prace doktorskie:

Wykonane:

Zaniewicz G. 2014. Zróżnicowanie strategii wędrówkowej i biometria kapturek (Sylvia atricapilla) chwytanych jesienią na polskim wybrzeżu Bałtyku. Promotor: prof. dr hab. Przemysław Busse.

W trakcie:

Stępniewski K. Długookresowe zmiany biometryczne u ptaków migrujących przez polskie wybrzeże Bałtyku. Promotor: prof. dr hab. Przemysław Busse.

Publikacje:

Ożarowska A., Zaniewicz G. 2015. Temporal trends in the timing of autumn migration of short- and long-distance migrating Blackcaps (Sylvia atricapilla). Ornis Fennica 92: 144-152.