Wykresy przedstawiają indeks liczebności (nAB; białe kółka) oraz trendy liczebności (niebieska linia) ptaków schwytanych w trakcie jesiennej i wiosennej wędrówki na stacjach Akcji Bałtyckiej w latach 1965–2012. Trendy zostały wyznaczone z użyciem dynamicznego modelu liniowego (dlm; Petris i in. 2009, Simmons i in. 2015, Barshep i in. w druku), linie przerywane – 95% zakres ufności dla linii trendu. Kwadraty na osi X oznaczają rok, w którym nastąpiła zmiana lokalizacji danej stacji. nAB – indeks liczebności na Akcji Bałtyckiej, obliczony jako suma ptaków danego gatunku schwytana w okresie standardowym przelotu wiosennego (26.03–15.05) lub jesiennego (15.08–1.11), w przeliczeniu na 50 sieci o długości 7m.

Źródło:

Maciąg T. 2017. Wieloletnie trendy liczebności wybranych gatunków wróblowych w trakcie wiosennej i jesiennej migracji przez polskie wybrzeże Bałtyku. Praca magisterska, Stacja Badania Wędrówek Ptaków, Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. PDF

Zalecana cytacja:

Maciąg T., Remisiewicz M., Nowakowski J.K., Redlisiak M., Rosińska K., Stępniewski K., Stępniewska K., Szulc J. Strona internetowa Stacji Badania Wędrówek Ptaków [online]. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2017 [aktualizacja 2017-07-12], [dostęp – wpisz datę dostępu]. Dostępna online: http://www.sbwp.ug.edu.pl/badania/monitoringwyniki/

Czyż / Siskin / Spinus spinus

Pełzacz leśny / Eurasian treecreper / Certhia familiaris

Rudzik / Robin / Erithacus rubecula

Muchołówka żałobna / European pied flycatcher / Ficedula hypoleuca

Zięba / Chaffinch / Fringilla coelebs

Pierwiosnek / Chiffchaff / Phylloscopus collybita

Pleszka / Redstart / Phoenicurus phoenicurus

Pokrzywnica / Dunnock / Prunella modularis

Mysikrólik / Goldcrest / Regulus regulus

Kapturka / Blackcap / Sylvia atricapilla

Gajówka / Garden warbler / Sylvia borin

Cierniówka / Common whitethroat / Sylvia communis

Piegża / Lesser whitethroat / Sylvia curruca

Strzyżyk / Eurasian Wren / Troglodytes troglodytes

Muchołówka szara / Spotted flycatcher / Muscicapa striata

Piecuszek / Willow warbler / Phylloscopus trochilus