mgr Michał Redlisiak

Zainteresowania naukowe: Ekologiczne i morfologiczne aspekty migracji drozdów z rodzaju Turdus. Zjawisko synurbizacji i specyfika miejskich populacji ptaków, w szczególności z rzędu krukowatych Corvidae.

Tytuł rozprawy doktorskiej: Zróżnicowanie parametrów migracji i zimowania w nadbałtyckich populacjach śpiewaka Turdus philomelos.

E-mail: michal.redlisiak[at]biol.ug.edu.pl

Publikacje

Redlisiak M., Mazur A.E., Remisiewicz M. 2020. Size Dimorphism and Sex Determination in the Song Thrush (Turdus philomelos) Migrating through the Southern Baltic Coast. Annales Zoologici Fennici 57: 31-40.

Redlisiak M., Remisiewicz M., Nowakowski J.K. 2018. Long-term changes in migration timing of Song Thrush Turdus philomelos at the southern Baltic coast in response to temperatures on route and at breeding grounds. International Journal of Biometeorology 62: 1595-1605.

Redlisiak M., Kajzer K., Wardecki Ł., Elas M. 2014. Gniazdowanie gawrona Corvus frugilegus w Warszawie w latach 2013-2014. Kulon 19: 81-86.

Konferencje

Redlisiak M. 2015. Akcja Bałtycka – 55 lat wiadomości powrotnych. Konferencja „Współczesne obrączkowanie ptaków – aspekt naukowy i etyczny”, 28.11.2015, Gdańsk (referat).

Redlisiak M., Remisiewicz M. 2014. Wintering areas of Song Thrushes Turdus philomelos migrating in autumn through five ringing stations in western and southern Baltic region. International Bird Observatory Conference (IBOC), 29.08-1.09.2014, Falsterbo, Szwecja (poster).

Granty

2015 – kierownik projektu: Zróżnicowanie parametrów biometrycznych oraz terminów migracji między samcami a samicami śpiewaka Turdus philomelos (grant BW UG).

2015-2016 – współwykonawca projektu: grant SPUB na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego „Stacja Badania Wędrówek Ptaków” (203733/E-335/SPUB/2015/2).

2014-2015 – współwykonawca projektu: grant SPUB na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego „Stacja Badania Wędrówek Ptaków” (203733/E-335/SPUB/2014/3).

2013-2014 – współwykonawca projektu: grant SPUB na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego „Stacja Badania Wędrówek Ptaków” (203733/E-335/SPUB/2013/4).