Mapki przedstawiają miejsca ponownych stwierdzeń ptaków zaobrączkowanych na Akcji Bałtyckiej, oraz zaobrączkowanych w innych miejscach i schwytanych na Akcji Bałtyckiej, w promieniu większym niż 20 km od miejsca obrączkowania, w latach 1960–2015. W nawiasach kwadratowych liczba wiadomości o ptakach zaobrączkowanych lub stwierdzonych na danej stacji AB. Ptaki zaobrączkowane na stacjach dodatkowych połączono z tym z najbliższych głównych stacji AB. Kwadratami oznaczono stwierdzenia w sezonie lęgowym (20.05–15.07).

Źródło:

Maciąg T. 2017. Wieloletnie trendy liczebności wybranych gatunków wróblowych w trakcie wiosennej i jesiennej migracji przez polskie wybrzeże Bałtyku. Praca magisterska, Stacja Badania Wędrówek Ptaków, Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. PDF

Zalecana cytacja:

Maciąg T., Remisiewicz M., Nowakowski J.K., Redlisiak M., Rosińska K., Stępniewski K., Stępniewska K., Szulc J. Strona internetowa Stacji Badania Wędrówek Ptaków [online]. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2017 [aktualizacja 2017-07-12], [dostęp – wpisz datę dostępu]. Dostępna online: http://www.sbwp.ug.edu.pl/badania/monitoringwyniki/

Czyż / Siskin / Spinus spinus

Pełzacz leśny / Eurasian treecreper / Certhia familiaris

Rudzik / Robin / Erithacus rubecula

Muchołówka żałobna / European pied flycatcher / Ficedula hypoleuca

Zięba / Chaffinch / Fringilla coelebs

Muchołówka szara / Spotted flycatcher / Muscicapa striata

Pierwiosnek / Chiffchaff / Phylloscopus collybita

Piecuszek / Willow warbler / Phylloscopus trochilus

Pleszka / Redstart / Phoenicurus phoenicurus

Pokrzywnica / Dunnock / Prunella modularis

Mysikrólik / Goldcrest / Regulus regulus

Kapturka / Blackcap / Sylvia atricapilla

Gajówka / Garden warbler / Sylvia borin

Piegża / Lesser whitethroat / Sylvia curruca

Strzyżyk / Eurasian Wren / Troglodytes troglodytes